Vědecké laborky

V týdnu od 12. do 16. 11. „ZVÍDALKOVÉ“ objevovali pranostiky se studánkovou vílou Majdalenkou. Listopadová pranostika k 30.11. kdy má svátek Ondřej, popisuje tento den jako magický, plný kouzel, pověr a předpovídání budoucnosti. Děti také čarovaly, ale trochu jinak.

Vzdělávací akcí „VĚDECKÉ LABORKY“ nás provázel pan Martin Marschall, který za námi do školky přijel z Libochovic. Na stoly ve třídě pečlivě připravil všechny potřebné pomůcky, děti se oblékly do bílých laboratorních plášťů a na ochranu očí dostaly plastové brýle. Třída se jako mávnutím kouzelné hůlky proměnila na laboratoř plnou vědátorů.

Děti se seznámily se správným názvoslovím připravených laboratorních pomůcek, všechny byly plastové a bezpečné. Místo skleněných míchátek děti používaly dřevěné čínské hůlky. Spolupracovaly ve dvojicí nebo trojicích a byly poučeny o dodržování bezpečnosti při práci. Vyzkoušely si nalévání, přelévání a míchání vody s cukrem. V odměrném válci si vytvořily sloupec barevných hladin vody s různou hustotou. Pak přišla řada na „matlací experiment“, při kterém si děti mícháním různých netoxických a zdraví nezávadných chemikálií v přesném poměru a postupu udělaly barevný sliz pro své pokusy domů.

Hravým a zábavným způsobem se děti seznámily s tajemstvím vědeckého bádání, přiblížily a potvrdily si procesy kolem nás z běžného života. Nejvíc se dětem líbily barvičky a výsledky jejich dopoledního experimentování. Moc děkujeme a budeme se těšit na příští pokusy.

 

Zapojení do projektu Čistá řeka Jizera

Do projektu Čistá řeka Jizera jsme se zapojili díky paní Zelinkové, která tuto akci nabídla na rodičovské schůzce jako možnost rozšíření aktivit v rámci celoročního tématu STUDÁNKY VÍLY MAJDALENKY.

S paní Hančovou a paní Zelinkovou jsme se sešli v pátek 12. 10. 2018 dopoledne vedle malého hřiště u Jizery. Cesta tam pro nás nebyla snadná. Ale zaměstnanci, provádějící velkou rekonstrukci silnice v daném úseku, nám ochotně pomohli a na chvíli zcela zastavili provoz.

Naším cílem bylo posbírat odpadky nad břehem Jizery. Zprvu to vypadalo, že jsou lidé k přírodě ohleduplní. Nakonec se ukázala trochu jiná pravda. Děti v pracovních rukavicích posbíraly největší množství odhozených cigaret. Smutné je na tom to, že hned vedle nádherné lavičky, kde bylo cigaret nejvíce, se nachází i krásný odpadkový koš. Našlo se ale i množství jiných věcí. Po našem snažení zůstal pěkně uklizený břeh Jizery a asi velkého pytle odpadků, kterou si paní Hančová zdokumentovala a odvezla. Před rozloučením se děti posilnili džusem. V pondělí ještě přivezla dětem za odměnu krabici sladkých věnečků.

Bezprostředně jsme se k Jizeře raději nepřiblížili, ale snad naše práce a snaha nebyla marná. Možná, až naše děti vyrostou, si budou pamatovat, že odpadky patří do koše a ne do přírody. Vždyť u vody je tak krásně. Obzvláště, když je to tam tak nádherně upravené, jako na malém hřišti u Jizery.

Předškoláci u pana starosty

ŠKOLKA NA OBECNÍM ÚŘADĚ

V rámci tématu „Vím, kde bydlím“ si naši ZVÍDÁLCI na čtvrtek 20. září domluvili návštěvu Obecního úřadu. Aby nám cesta ubíhala, zazpívali jsme si do kroku. Pan starosta nás mile uvítal a usadil ve své kanceláři. Děti zazpívaly a přednesly básničku – LESNÍ STUDÁNKA. Pan starosta nám vysvětlil náplň své práce a trpělivě odpověděl na zvídavé otázky dětí. Dozvěděli jsme se, co vše se na obecním úřadě zařizuje, vykonává a eviduje. Děti vyjádřily svá přání, co by chtěly mít ve své obci pro zábavu a potěšení a zahrály si na „miniparlament“ – hlasovaly pro nové herní prvky a pro park. Moc nás zajímalo, odkud se hlásí do místního rozhlasu. Před odchodem děti dostaly čokoládovou tyčinku (přinesly do školky i mladším KULÍŠKŮM) a ponikelský pohled s Krakonošem, na který si natiskly obecní razítko. Poděkovali jsme písničkou, ale ještě jednou DĚKUJEME.