Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022                   1. 9. 2021             Počátek školního roku

29. 10. 21              Podzimní prázdniny (pátek, i v ZŠ)

  1. 12. 2020 – 2. 1. 2022        Vánoční prázdniny –   shodně  se 

       11. 7. – 21. 8. 2022      Letní uzavření MŠ 

 

Vážení rodiče,

Pro oživení Vám dáváme informace o organizaci a průběhu tohoto školního roku.

Prosím, neparkujte vedle, pod ani nad panelákem. Bráníte tím výjezdů aut obyvatel paneláku a někdy i vývozu odpadů.

Nádoby na třídění odpad vedle paneláku je pro nás všechny, ale černý kontejner na směsný odpad patří pouze obyvatelům paneláku. Nevhazujte tam svůj domovní odpad.              Děkujeme za pochopení.