Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024                   4. 9. 2023             Počátek školního roku

29. 9. 2023          Uzavření  shodně se ZŠ

 1. 12. 2023 – 1. 1. 2024        Vánoční prázdniny – ve školce se sejdeme v úterý 2. 1. 2024

       8. 7. – 18. 8. 2024      Letní uzavření MŠ 

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                                         Pro oživení Vám dáváme informace o organizaci a průběhu školního roku 2023/24.

Prosím, neparkujte vedle, pod ani nad panelákem. Bráníte tím výjezdů aut obyvatel paneláku a někdy i vývozu odpadů.

Nádoby na třídění odpad vedle paneláku je pro nás všechny, ale černý kontejner na směsný odpad patří pouze obyvatelům paneláku. Nevhazujte tam svůj domovní odpad.              Děkujeme za pochopení.

 

 1. Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30. Ráno budeme budovu otevírat nejdříve v 6,25 hodin. Ideální příchody dětí do MŠ jsou od 6,30 do 8,00 – neboť začínáme s výchovnými činnostmi již v 8,15 a děti by měly mít možnost alespoň chvilku pro hru. V po + út + st se budou děti scházet ve třídě zvídálků, čt + pá ve třídě kulíšků.                                                                                                                                                                                                            V 7,30 se rozdělí do svých tříd. Odpoledne bude třída zvídálků končit v 15,00 hodin, kdy se děti opět spojí v třídě Kulíšků. V případě konání zájmového kroužku bude velká třída končit již ve 14,45 hodin.               Uvažte též délku pobytu svých dětí v MŠ (školka má pouze doplňovat rodinnou výchovu na nezbytně nutnou dobu).                                                                                                                                                                                              Při příchodu a odchodu se s dětmi vítáme a loučíme ťuknutím loktů pro přehled o příchozích dětech a odpoledne abychom věděli, kdy a s kým dítě odešlo. Prosíme o laskavé pochopení.

Druhým rokem se budeme věnovat předškolnímu SFUMÁTU = splývavé čtení, jehož  výuka probíhá i v 1. třídě ZŠ Poniklá. S předškoláky v době odpoledního bloku s předškoláky.

Uzavření MŠ: v pátek 29. 9. 23, Vánoce od so 23. 12. 2023 včetně do po 1. 1. 24. Ve školce se sejdeme v úterý  2. 1. 2024 a léto od 8. 7. do 18. 8. 2024. Viz. nástěnka či internetové stránky MŠ

 1. Poplatek za docházku do MŠ činí 300,- Kč za každý měsíc + strava                                                                                 Při absenci celý měsíc  =  150,- Kč. Podrobnější informace viz. Vyhláška o poplatcích za MŠ – vedle schodiště či desky se „Školním vzdělávacím programem“ na chodbě I. třídy.                                                         Poplatky je možno platit převodem z Vašeho účtu na účet MŠ 180989468/0300, nebo v hotovosti od 1. do 15 dne následujícího měsíce – datum bude vždy vyvěšen na chodbě I. třídy v plánu akcí nebo na  internetových stránkách MŠ (ms.ponikla.cz) a výši můžete dostávat e-mailem nebo si vzít lísteček na nástěnce vedle vchodových dveří, kde najdete i jídelníček.

V případě platby převodem prosíme do zprávy pro příjemce uvést jméno a rozepsat stravné + školkovné  (příklad: Josef Novák  688 + 300; i v případě předškoláků 688 + 0)                                                                        Stravování : V případě plánované nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ tuto skutečnost nahlaste dopředu přímo v MŠ nebo na telefonech 481 585 257 (MŠ – nechte vyzvánět vícekrát) nebo 731 711 997. Postačí i SMS.                                                                                                                                                                                                            Pokud ráno zjistíte, že je Vaše dítě nemocné, volejte do MŠ do 7,30 hodin.                                                        Pokud omluvu z nějakých důvodů nestihnete do 7,30 hodin, bude 1. den nepřítomnosti kvůli nemoci stravné Vašeho dítěte započítáno. Z tohoto důvodu si můžete první den nemoci oběd vyzvednout v doběokolo 11,30 v kuchyni MŠ.                                                                                                                                                            V případě návratu dítěte po nemoci prosíme poslat sms den předem, abychom s ním na další den počítali. V případě, že nemoc trvá déle, než jste nahlásili, prosíme, pošlete v pondělí ráno do 7,30 sms o pokračování nemoci.

Cena stravného : svačina + oběd + svačina  = 40,- Kč/42,- Kč = děti, které v tomto roce dovrší 7 let

Svačina + oběd                  = 31,- Kč/33,- Kč =          „

(pouze celý měsíc nebo na delší dobu – včas o to zažádejte  u učitelek nebo vedoucí strav. paní Jindřiškové)

S tím souvisí i zdravotní problémy Vašich dětí (alergie na potraviny, ale i jiné zdravotní problémy, které nesouvisí se stravováním)– prosíme o připomenutí či nahlášení možných problémů a instrukcí o postupu v těchto případech!!!                                                                                                                                                           Ve školce není problém místo mléka podávat čaj či vodu, ale ostatní diety (vyloučit mléčná jídla apod.)  budeme akceptovat pouze po předložení lékařské zprávy s doporučením určité diety.

 1. Docházka předškolních dětí je povinná. Absenci je třeba do tří dnů omluvit písemně do připravených omluvných listů ve II. třídě. Předškolák musí být ve školce přítomen nejméně 4 hodiny, tzn. že odpoledne může chodit domů pravidelně i nahodile. Dále může být doma v době vyhlášených prázdnin ZŠ.
 1. Pokud budou Vaše dítě vyzvedávat z MŠ sourozenci, prarodiče nebo někdo jiný – požádejte si o příslušný formulář. Bez tohoto zmocnění nemůžeme Vaše dítě nikomu předat. Ve výjimečných případech, kdy má Vaše dítě vyzvednout osoba, která nefiguruje ve zmocnění pro vyzvedávání, je  nutné této osobě napsat na lísteček Zmocnění pro vyzvednutí s uvedením jména Vašeho dítěte, jména vyzvedávající osoby, datem daného dne a podpisem zákonného zástupce. V krajním případě poslat alespoň sms s požadovanými údaji. Prosíme o kontrolu Dohod k vyzvedávání a jejich doplnění či aktualizaci.

PROSÍME O VČASNÉ AKTUALIZACE ZMĚN V ÚDAJÍCH – HLAVNĚ ZMĚN TEL.ČÍSEL nebo ve zmocněních pro vyzvedávání dítěte.

 1. Prosíme, sledujte pozorně nástěnky na chodbě I. třídy, kde najdete všechny potřebné informace o organizaci a dění v MŠ.
 1. I v letošním roce nám provozní podmínky dovolují nabídnout pro předškolní děti odpočívání asi 3/4hodiny na molitanech. Prosíme o vlastní menší deky na přikrytí a ještě jeden polštářek. Poté se tyto děti budou více připravovat na vstup do ZŠ či dokončovat pracovní úkoly z dopoledních řízených činností.
 1. Již po několik roků se nám osvědčila práce s pracovními sešity pro předškoláky. Předškolním dětem objednáme tři v hodnotě 100,- Kč. Tyto sešity si na konci školního roku odnesou domů. Prosíme o zaplacení.
 1. Podle našich zkušeností nabízíme doplňkové aktivity pro děti, které v daném školním roce dovrší 4 let a starší. Z doplňkových činností nabízíme:                                                                                                                                    a) PLAVECKÝ VÝCVIK. Začátek kurzu je 27. 3. 2024, délka 10 lekcí v plaveckém bazénu v Jilemnici. Maximálně 20, spíše starších dětí. Cena kurzu je 900,- Kč. Jezdit budeme linkovými autobusy, které mají děti do šesti let zdarma. Podmínkou je, že vždy přivedete děti včas do školky a nebude je chtít předávat na zastávkách autobusů. Přednost budou mít předškoláci a poté postupně další děti podle věku a data přihlášení.                                                                                                                                                                                                  Při nemoci nebo jiné absenci se částka nevrací. Při zaplacení kurzovného na Vaše přání vydáme potvrzení o zaplacení pro možnost uplatnění vrácení peněz některými pojišťovnami.                                                                        b) LYŽAŘSKÝ (běžecký) VÝCVIK, na který je třeba děti včas vybavit běžeckou výstrojí – spíše st. děti.            c) FOLKLÓRNÍ KROUŽEK pod vedením Lenky Scholzové každou sudou středu.                                                         d) POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – pod vedením paní Ireny Nesvadbové, v případě většího počtu přihlášených dětí by probíhala pravděpodobně ve dvou skupinách po 1/2 hodině po maximálně 10 dětech podle data přihlášení. Doba lekce cca ½ hodiny.  Spíše seznamování s různými činnostmi, nástroji,…v 10 lekcích.                                                                                                                                                                                                          e) DĚTSKÁ JÓGA – každé liché pondělí pod vedením paní učitelky Alice Bekrové.

Na všechny akce probíhající mimo školku předávejte vždy děti učitelkám v budově MŠ (viz. Školní řád) 

9. Po několik let se nám osvědčilo vybírání zálohy na kulturní akce (divadla, kina, výstavy, výlety ). Záloha činí 700,- Kč a dětem se v průběhu odečítají ceny akcí, kterých se zúčastnily. V závěru roku probíhá vyúčtování, kdy se přebytek vrací, nebo se doplácí.                                                                                                                    I v tomto školním roce budou vzdělávací akce částečně hrazeny z prostředků MŠ.

 1. Na „stromě“ či webových stránkách (ms.ponikla.cz) bude vyvěšen přehled akcí s předběžnými i konkrétními termíny – PROSÍM, SLEDUJTE ! Najdete zde, jak a kam budeme cestovat, co se bude dít a co mají mít děti s sebou z domova.
 1. V deskách RÁMCOVÝ PROGRAM na chodbě I. třídy najdete další informace o novém školním roce i ŠVP MŠ.
 1. Pokud budete mít k práci MŠ nějaké připomínky a chcete být anonymní, použijte prosím „ptačí budku na stromě“, do které písemnou připomínku vhodíte.
 1. Diskusní odpoledne s rodiči budou jednou za dva měsíce v ředitelně – II. patro – termíny budou včas vyvěšeny v plánu akcí – zde budete mít prostor pro dotazy a připomínky, pro které je třeba klid a více času, neboť při příchodu a vyzvedávání mají učitelky dozor nad dětmi a nemají čas na delší rozhovory.
 1. Za hračky a cennosti MŠ neručí – viz. Školní řád (schodiště do I.třída) Prosíme, nedávejte dětem ze II. třídy do školky hračky a plyšáky. Již je kvůli zvykání nepotřebují. Kulíškům dávejte do školky pouze jednu hračku.
 1. Pro větší přehlednost výtvarného, pracovního i rozumového vývoje dětí prosíme o pořízení kancelářského kroužkového pořadače a asi 100 průhledných obalů. Do nich budeme dětem ukládat pracovní listy a další věci. Na konci docházky do MŠ si vše děti odnesou domů. U dětí, které desky ve školce již mají z minulých let prosíme o doplnění průhledných obalů (o potřebě se domluvte s učitelkami).
 1. Děti (mimo předškoláků) si nosí do MŠ pyžamka vlastní. Vždy v pondělí nechte čisté pyžamko v sáčku(někdy bývá problém s rozpoznáváním pyžamek). Prosíme, označujte věci dětí nějakou jim známou značkou nebo monogramem, pro lepší dohledávání (v obchodech i v šatnách jsou dostupné a dostačující fixy na textil).
 1. Pro zkvalitnění pitného režimu Vás prosíme o vlastní hrnečky pro Vaše děti, které budou mít děti ve své třídě po celý školní rok. Při výběru berte na zřetel, že se mohou dětskou manipulací i každodenním mytím rozbít a děti si je musí poznat. Mladším dětem se pokusíme na hrnečky namalovat značku. Děkujeme.
 1. Z důvodu velké spotřeby papírových kapesníků prosíme o krabičku těchto kapesníků pro společné používání. K dispozici je mají děti volně ve třídách i šatnách. Děkujeme.
 1. Při různých činnostech používají již pouze kulíšci malé polštářky. Prosíme Vás, maminky, abyste malým dětem nějaký obyčejný a označený do MŠ daly. Bude hodně pracovní.
 1. Prosíme Vás o náhradní převlečení do sáčků v šatně pro všechny děti a též o jeho PRŮBĚŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ v případě potřeby.
 1. V zimním období chodíme s dětmi na svah nad MŠ. Starší děti mohou mít pekáč (bob), ale pro mladší děti prosíme pouze kluzák z důvodu bezpečnějšího pohybu po svahu i snazší ovládání. Děkujeme za pochopení.
 1. Pokud budou Vaše děti chtít z jakýchkoliv důvodů přinést kamarádům do školky bonbony, prosíme pouze o jeden balíček měkkých, nebo raději sušené ovoce či tabulku čokolády. Ne velké množství.
 1. V případě, že je Vaše dítě na něco alergické (jídlo, štípnutí,…) – nahlaste to učitelkám
 2. S dětmi ze třídy zvídálků budeme v případě trochu příznivého počasí využívat na cvičení balkón. V chladnějším počasí si děti budou oblékat mikiny a čepice.
 3. Podtématem letošního školního roku je „Tajuplný svět skřítků“.
 4. Prosíme, nepodceňujte průjmová onemocnění a nechte si dítě týden doma. Je to velmi přenosné na všechny!!!
 5. GDPR – od 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud by někdo z Vás chtěl od souhlasu odstoupit, může tak učinit písemně, ústně či telefonicky.
 6. 31.  Fotografování – fotografkou Pavlou Mendickou. Na Vánoce s možností focení se sourozenci (i mladšími a staršími) a v závěru školního pouze se sourozenci či kamarády ze školky.
 7. Pokud byste někdo měl možnost zajistit exkurzi, akci či jenom nápad, který by se dal realizovat a spadal do tématu tohoto školního roku, zastavte se. Vítáme každý nápad či nabídku.
 8. Na zahrádce jsme vybudovali HRABACÍ KOUTEK, kde si děti mohou zkoumat hlínu, více pracovat s přírodninami, zatloukat, řezat,…                                                                                                                                                    Protože se děti při nejen této činnosti zašpiní, dejte jim NA POBYTY VENKU STARŠÍ OBLEČENÍ (NEJLÉPE SLABÉ SILONOVÉ KALHOTY, KTERÉ SI DĚTI OBLÉKNOU NA OBLEČENÍ PRO POBYT VE ŠKOLCE) A NECHTE HO VE ŠKOLCE CELÝ TÝDEN – ŠPINAVÉ J. Je zbytečné mít každý den kalhoty čisté.

Kdo máte pár kousků měkkého dřeva pro potřeby ve výše zmíněném koutku, prosíme, darujte nám je

34. Po společné diskusi jsme se domluvili, že se nadále bude organizovat společné setkávání dětí, rodičů a učitelek při těchto akcích:

 1. Uspávání a probouzení zahrádky
 2. Besídky
 3. Výrobní odpoledne s libovolnou tématikou

Dotazníky s přihláškou na zájmové aktivity školy si vyzvedávejte na nástěnce STROM v I. patře nebo u učitelek. Vyplněné prosím odevzdávejte do pátku 22. 9. 2023. Při přihlášení na zájmové aktivity (hlavně plavání či šikovné ručičky) po tomto termínu se může stát, že Vám nebudeme moci vyhovět.

Těšíme se na Vaši spolupráci.