Návštěva Zvídálků na obecním úřadu v Poniklé

V rámci tématu „My bydlíme také v Poniklé“ jsme si domluvili návštěvu místního úřadu. Bohužel bez pana starosty, který byl tento týden hodně vytížen pracovními povinnostmi mimo obec. Ale nabídl nám místo sebe paní účetní. Ta se této funkce zhostila také velmi dobře.

Nejdříve jsme si prohlédli úřední desku, mapu obce, plastickou mapu Krkonoš a vlajku se znakem obce. Poté jsme zaťukali na dveře a byli pozváni dovnitř. Během návštěvy paní Soukupová vyřídila společně s dětmi nabídku i přání jedné obyvatelky, která též úřad navštívila.

Děti si prohlédly prostory, velké množství administrativy, kterou musí vyřídit, seznámily se s postupem vyřizování různých žádostí, spočítaly množství získaných ocenění v soutěži Vesnice roku, prohlédly si techniku pro nahrávání obecního rozhlasu, seznámily se s místem pro cenné a neveřejné dokumenty a mnoho dalšího.

Než jsme se rozloučili, tak jsme se domluvili na další návštěvě. Při ní předáme panu starostovi „dětský plán osazení herních prvků na malém hřišti u Jizery“, kam si děti chodívají často hrát.

Na památku si odnesly krásnou omalovánku Poniklé. Moc děkujeme 🙂

Nový školní rok

Vážení rodiče nových i stávajících dětí,

dny letního volna uběhly jako voda a je tu opět začátek dalšího školního roku. Pro někoho posledního, pro někoho prvního. Ať tak či tak, doufáme, že si ho společně užijeme bez omezení a ve zdraví.

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021, takže ten den se budeme těšit na všechny děti.

Kdo víte, že ten den či další, Vaše děti nenastoupí (z jakéhokoliv důvodu), prosíme, dejte nám to vědět prostřednictvím sms nebo volejte na číslo 731 711 997 či 481 585 257 nejpozději do 7,30 hodin. Pokud žádnou informaci nedostaneme, budeme s Vámi počítat na stravu.

Do MŠ s sebou vezměte bačkorky, náhradní převlečení, hrníček na pitný režim. Mladším dětem, které budou ve školce spát, označené pyžamko.            Předškolákům lehkou deku a polštářek na odpočívání.

Těšíme se na Vás 🙂

 

Poděkování

Vážení a milí rodiče,

za celý kolektiv mateřské školy Vám DĚKUJI za Váš pohodový přístup, pochopení a velmi dobrou spolupráci.

Bylo nám s Vašimi dětmi i Vámi moc dobře a to je největší přání každého pedagoga.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Ireně Nesvadbové za vedení polytechnického kroužku Šikovné ručičky, děti se vždy velmi těšily.

Přeji Vám krásné prožití dovolených, odpočinek a mnoho krásných a nezapomenutelných chvil s dětmi. Užívejte si je,  stojí za to.                                                                                   Lenka Scholzová

Mateřská škola se pro Vás opět otevře v pondělí 16. 8. 2021

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do MŠ Poniklá

Vážení rodiče nových dětí,

v příloze naleznete hromadné rozhodnutí o přijetí do MŠ. Jak jsem Vás při zápisu informovala,  nenaleznete tam jména, ale registrační čísla, která jste obdrželi mailem či sms. Pokud jste si informaci neuložili, volejte.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pohodové dny                                                        Lenka Scholzová a kolektiv MŠ

Hromadné rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do MŠ Poniklá