Ježíškovo překvapení

Ve středu 18. 12 2019 nás ve školce čekalo překvapení. V herně Kulíšků se objevil vánoční stromeček a pod ním plno dárků.                                                Rychle jsme se nasvačili a společně se sešli u Kulíšků. Na stolečku vonělo cukroví, které jsme si společně připravili a také si na něm pochutnali. Dále jablíčko, které jsme si rozkrojili a doufali, že se v něm objeví hvězdička, jako ve známé říkance. OBJEVILA SE. Pouštěli jsme si skořápkové lodičky a povídali si o tom, co znamená, když se drží u kraje umyvadla nebo plavou uprostřed. Ještě  jsme si vánoční atmosféru navodili vánoční koledou, kterou jsme si zazpívali s klavírem.                                                                                     A konečně to přišlo. Postupně jsme rozbalovali a společně si prohlíželi dárky. To bylo radosti 🙂

Vánoční besídka

V úterý 17. 12. 2019 jsme ve školce přivítali rodiče, sourozence i prarodiče našich dětí, abychom se na chvíli společně zastavili a vytvořili si krásnou a pohádkovou vánoční atmosféru.

Kulíšci pomocí písniček, tanečků a básniček diváky provedli celým adventem, jak ho ve školce vnímali. Zvídálci vyprávěli, hráli  a zpívali o tom, proč Jezulátko v jesličkách s Marií a Josefem hlídají právě oslík a voleček.

Zda byla společná hodina příjemná, necháme na divácích. Za nás dáváme dětem pochvalu 🙂

Andělsko – čertovsko – Mikulášské rojení, aneb „Peklo a nebe ve školce“

Již od rána se do školky začínali trousit čertíci, andílkové a dokonce dva Mikulášové. V naší andělsko – čertovské školce jsme se postupně přivítali. Někteří si chvíli pohráli, jiní si tancovali při hudbě nebo zvědavě vyhlíželi další kamarády.

U Kulíšků se nejdříve vyfotografovali. Aby se trochu vyřádili, pohybově ztvárňovali hudební etudy a v krátkých pauzách si tvořili dvojice, v jednom případě i trojici. Samozřejmě, že anděl a čert. Mikuláš se přidával k jedné dvojici. Poté se dali do vaření a házeli do necek brambory, aby je omyli, než začnou vařit – možná pekelný guláš. Na závěr si zahráli hru KOHO ODNESL ČERT.

Ve třídě Zvídálků jsme se nejdříve dohadovali, co je lepší a proč. Zda PEKLO nebo NEBE. Náš krásný Mikuláš přinesl dětem nádherný dárek. Vánoční papírový betlém Josefa Lady. Moc moc děkujeme a hned příští týden si ho nainstalujeme a moc se na to těšíme. Dnes se to bohužel nestihlo. Jako poděkování mu čertíci zazpívali písničku dle svého výběru. Měla to být písnička SKÁKAL PES, ale my jsme to předělali na SKÁKAL ČERT. Andílci zazpívali nebeskou ukolébavku SPI DĚŤÁTKO. Poté si každý vybral rytmický nástroj, který se hodil k jeho postavě a Mikuláš dirigoval chvíli andělskou a chvíli čertovskou kapelu. A nastalo velké zápolení.                                                       Nejdříve se dvojice přetahovaly s lanem, potom jsme si zahráli hru Koulovanou, ve které byl vítěz ten, kdo měl ve svém království nejméně papírových kouliček. U házení jsme ještě chvíli zůstali a trefovali se do bedýnek. A nerozhodnou soutěž ukončilo přetahování lana všemi dětmi.

Po svačině jsme se sešli všichni ve třídě Kulíšků. Čekala tam nachystaná pohádka DONTOUKA A BÍLÝ ČERT, kterou si pro děti připravily paní učitelky. Pohádka byla trochu netypická, protože byla sehraná v „kérkonošském“ nářečí.

A najednou zazvonil zvoneček. Děti se trochu zarazily, objevila se i nějaká slzička. Některé se ale statečně vydaly hledat a zjišťovat, co se děje. Po celé budově nikoho nenašly. Až v dolní šatně se záhada vyřešila. Byl to asi Mikuláš, který nám  tam nechal mikulášské balíčky ve velké nůši a koši.

Společně jsme si je rozdali a slíbili si, že se pokusíme některé věci a chování trochu zlepšit.

Vánoční tvořivé odpoledne s dětmi a jejich rodiči

Ten den docela svítilo sluníčko. Asi bylo zvědavé, co si společně vytvoříme. Ve třídě Zvídálků voněly Vánoce a hrály koledy.

Pracovalo na třech místech, ve třech skupinách. Někdo vystřihoval a děroval papírové svačinové sáčky, které po slepení a roztažení utvořily krásnou vánoční hvězdu. Jiní si zapichovali do polystyrénových ozdob malé obrázky hvězdiček, které si připravili na obrázkových děrovačkách. Prostorově největší práce byla vánoční dekorace na dveře z různých větviček a papíru, který šikovné ruce přeměnily ve sněhuláčka.

Všem se výrobky moc povedly a doba strávená společně byla, doufáme, pro všechny moc příjemná.