MDD

Od loňského roku jsme se těšili na společnou oslavu MDD s dětmi a jejich rodiči v odpoledních hodinách. Bohužel, museli jsme se vrátit k předchozím scénářům dětského dne. Ale bylo to také fajn.

Během rána se ve školce scházely různé pohádkové bytosti. Společně si hrály, tancovaly. Po svačince děti na zahrádce plnily úkoly na pěti stanovištích (na každém dva – jeden pohybový a jeden vědomostní či zručnostní). Za splnění získávaly obrázek na svoji kartičku.

Když už opadávala chuť soutěžit, pochutnávaly si děti na nanucích. Během toho paní učitelky spočítaly získané obrázky a přichystaly pohádkový obchod, kde se neplatí penězi, ale obrázky. Dětí si postupně přicházely vybírat bublifuky, pastelky a omalovánky, křídy, plyšáky, nůžky, pexesa, světelné náramky a skládanky.

Během dopoledne nás navštívil pan Zdeněk Svatý a paní Alena Soukupová z OÚ, kteří přinesli dětem něco na mlsání. Moc děkujeme 🙂

Počasí nám přálo a celé odpoledně bylo moc příjemné.

 

Putování za ponikelskými čarodějnicemi

Díky nechtěnému uzavření školky jsme museli zrušit mnoho pěkných akcí. Aby opravdu děti nepřišly o všechno, zkusili jsme pro ně a jejich rodiče připravit čtyři kratší výlety do odlehlejších koutů naší obce, kde však byla možnost vyžití dětí, krásné výhledy, lavička a ohniště na opečení buřtíků. K dispozici měli rodiny na stránkách školky mapku s vyznačenými místy a GP souřadnicemi. Kdo dobře hledal, našel též úkol od čarodějnice, který si odnesl domů. Poté ho děti měly vypracovat.

Celá akce trvala týden a půl. V závěru bylo třeba přinést splněné úkoly a vhodit do čarodějnické schránky u vchodu do školky. Za odměnu si děti mohly vybrat malou čarodějnici a odnést si jí domů.

Zúčastnila se zhruba polovina dětí. Děkujeme za účast a pozitivní ohlasy.

Šperkování naší zahrádky

V době uzavření provozu školky jsme nezaháleli a snažili se pracovat na tom, co se při běžném provozu dělá obtížně, nebo se nestíhá.

Celý týden jsme pracovali na zahrádce. Uhrabovali, natírali, přebírali hračky. Z kompostu, který nahradil kompostér, jsme odvezli dvě káry biologického odpadu. To abychom začali plnit naše zářijové plány a sny. Začali jsme budovat „environmentální manipulační koutek pro tvoření všemi smysly“ (pro nás pracovním a hezčím názvem HRABACÍ KOUTEK). Vysadili jsme nízký plot z vrbových proutků, pro optické oddělení tohoto prostoru. Po nějaké době nám do tohoto koutku vyrobil pan Pavel Tomíček dětskou kuchyňku, velkou ramennou váhu a velké boxy pro kamení, šišky, kulatinu a hlínu. K tomu ještě přibude pracovní ponk pro práci se dřevem, kde nebude chybět i malý svěrák. Prostor bývalého kompostu slouží dětem pro hru s hlínou, zkoumání živočichů, rostlinek a tvorbu z přírodnin.

Máme z něho velkou radost my i děti.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do Mateřské školy Poniklá

Vážení rodiče,

v příloze naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Poniklá, příspěvkové organizace

Hromadné rozhodnutí o zařazení

Tímto Vás, rodiče nově přijatých dětí, zvu na informativní schůzku v úterý 16. 6. 2020 od 15 hodin do třídy starších dětí = Zvídálků, kde obdržíte písemné rozhodnutí o přijetí a další informace ohledně nástupu Vašich dětí a novém školním roce.

Prosím, nezapomeňte si vzít roušku a u hlavního vchodu si vydezinfikovat ruce.

Děkuji za pochopení a těším se na shledání Lenka Scholzová

 

Znovuotevření MŠ Poniklá

Vážení rodiče,

máme pro Vás dobrou zprávu. Od úterý 5. 5. 2020 se opět školka vrací do normálního provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními.                                To znamená, že do budovy se vstupuje v rouškách. Tyto ponechte dětem v sáčcích v šatně. Za vstupními dveřmi proveďte dezinfekci rukou. Po svlečení dětí je předejte u vstupních dveří do tříd učitelkám. Pro rodiče není dovoleno vstupovat do třídy, heren a umýváren.                                                            Děti ve školce roušky mít nemusí:-)                                                                                  Není dovoleno přinášet si do školky vlastní hračky.

Při nástupu do MŠ je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení (příloha_čestné_prohlášení) Tiskopisy najdete i v MŠ u vstupních dveří. Bez nich nemůžeme Vaše děti převzít.

Před nástupem je třeba dítě přihlásit předem do 12 hodiny.

Co se týká ošetřovného, zatím nevíme, zda bude platit i nadále či ne. Zatím se pravděpodobně nedohodlo MŠMT a MPSV.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pohodové dny ve zdraví. Kolektiv MŠ