Celoroční plán akcí

ZÁŘÍ  2021

 • schůzka s rodiči – informace pro školní rok 2018/2019    (6. 9. 18)
 • diskusní odpoledne

ŘÍJEN  2021

 • česání jablíček na zahradě MŠ
 • návštěva „Staročeské světničky“ v muzeu v Poniklé
 • „Uspávání zahrádky“ – s rodiči
 • literární program KNIHADÝLKO – práce s knihou a tématem „Dobrodružství pavoučka Čendy“

LISTOPAD  2021

 • tvořivé odpoledne s rodiči
 • diskusní odpoledne
 • screening školní připravenosti – pro předškoláky
 • Pohádka „Perníková chaloupka“ Divadla na cestách z Liberce
 • návštěva firmy RAutis
 • vánoční fotografování (pouze samostatně nebo se sourozenci)

PROSINEC  2021

 • Hudební pohádka „Putování za betlémskou hvězdou“
 • čertovské a andělské rojení (prosíme, připravujte dětem masky čertíků a andílků, případně Mikulášů)
 • vánoční  překvapení pro děti
 • vánoční besídka pro rodiče

LEDEN   2022

 • sezónní činnosti (kluzákování, bobování,…)
 • lyžařský výcvik – běžecký
 • diskusní odpoledne
 • ekologický program Sdružení Čmelák – „Příroda plná stop“

ÚNOR   2022

 • závody na pekáčích a kluzácích
 • Vzdělávací program „Zdravá5“
 • informativní schůzka pro rodiče předškolních dětí o školní připravenosti
 • masopustní rej
 • dětský muzikál „Tančíme srdcem“

BŘEZEN  2021

 • návštěva knihovny
 • diskusní odpoledne
 • plavecký výcvik (9. 3. 2022)

DUBEN   2022

 • plavecký výcvik (ukončení 27. 4. 22)
 • Den Země – úklid okolo vodárny a školky
 • probouzení zahrádky s doprovodným programem
 • staročeské Velikonoce
 • ekologický program „Čichám, čichám“

KVĚTEN  2022

 • celodenní výlet na Dlaskův statek u Turnova
 • loutková pohádka
 • vystoupení folklórního kroužku u příležitosti Dne matek a v DPS
 • diskusní odpoledne
 • muzikoterapie
 • náhled do činnosti policie
 • návštěva 1. třídy ZŠ
 • vzdělávací program Asociace místních potravinových iniciativ
 • fotografování na závěr školního roku (pouze třída, samostatně, nebo s kamarádem z MŠ)

ČERVEN   2022

 • oslava MDD
 • opékání buřtů na zahrádce
 • polodenní výlet „Za bylinkami ponikelské báby kořenářky“
 • divadelní vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • rozloučení se školáky

Podle nabídek kulturních středisek  budeme zařazovat pohádky či jiné programy.

Během tohoto roku bude probíhat celoroční projekt „STAROČESKÁ ŘEMESLA“ v podání našich spoluobčanů.

O termínech, změnách a doplňujících informacích budete včas informováni na nástěnce na chodbě na počátku každého měsíce i na stránkách školky.