Jarní úklid okolo vodárny Keříček a MŠ

V pátek jako již tradičně v rámci svátku Dne Země (22. 4.) si mnohé děti přinesly do školky pracovní oblečení a hlavně pracovní rukavice. Na zahrádce ještě dostaly kyblíček, paní učitelka měla velký pytel.

Před vodárnou byly děti poučeny o tom, jaký odpad mohou sbírat a k jakému odpadu musí zavolat nějakou paní učitelku. Všechny byly pro úklid zaujaté, prohlédly každé místečko. Velký pytel se postupně začal zaplňovat.

Podle mínění dětí toho bylo hodně. Ale za nás mohu s uspokojením říci, že odpadu je každým rokem méně a méně. Třeba se jednou dočkáme toho, že nebude co uklízet. Uvidíme a těšíme se.

Loutková pohádka Divadla Na cestě z Liberce „O princezně Lesněnce“

Ve čtvrtek bylo velmi krásně a pohádka byla domluvená na 10,30 hodin. Abychom toho využili, přemluvili jsme paní Kelemenovou pro představení na zahrádce. S přírodní zvukovou kulisou to bylo zase něco trochu jiného a nevšedního.

Zpracování pohádky, loutky i kulisy byly jako vždycky překrásné. Zkrátka u tohoto divadla máme vždy jistotu kvality za rozumnou cenu. Moc děkujeme.

Probouzení zahrádky a její jarní úklid

Ve středu se sešlo několik rodičů se svými dětmi, aby pomohly s jarním úklidem a přípravou zahrádky na další sezónu. Společně jsme uklidili přístupové schody, které byly plné kamení po pluhování, shrabali jsme listy a jehličky, upravili prostor pod novým herním prvkem, odvezli přebytečnou hlínu a tatínkové přinesli stolky a lavičky Na celé to hemžení byl moc hezký pohled.

Když byla zahrádka krásně upravená, nastal čas na „probuzení hadů“. Nebyli to však hadi opravdoví, ale z těsta, které jsme připravili společně s velkými dětmi.

Všichni brigádníci si potom z těsta (sladkého i slaného) vyváleli hady, namotali je na klacíky a opékali nad žhavými uhlíky.

Všem moc a moc děkujeme. Bylo to príma odpoledne.

Interhaf

Paní lektorka přijela se svými dvěma fenkami o několik dnů dříve. Díky nim a krátkým modelovým situacím děti seznámila s pravidly setkávání či hry se známými či neznámými pejsky.

Zápis dětí do MŠ

Vyzývám rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svých dětí do našeho   předškolního  zařízení v následujícím školním roce od září i v jeho průběhu (tzn. nástup během září 2018 – června 2019), aby před zápisem do MŠ navštívili s dítětem lékaře a nechali si na přihlášku i evidenční list předem potvrdit, že  dítě je schopno školku navštěvovat. Pokračovat ve čtení „Zápis dětí do MŠ“