Zapojení do projektu Čistá řeka Jizera

Do projektu Čistá řeka Jizera jsme se zapojili díky paní Zelinkové, která tuto akci nabídla na rodičovské schůzce jako možnost rozšíření aktivit v rámci celoročního tématu STUDÁNKY VÍLY MAJDALENKY.

S paní Hančovou a paní Zelinkovou jsme se sešli v pátek 12. 10. 2018 dopoledne vedle malého hřiště u Jizery. Cesta tam pro nás nebyla snadná. Ale zaměstnanci, provádějící velkou rekonstrukci silnice v daném úseku, nám ochotně pomohli a na chvíli zcela zastavili provoz.

Naším cílem bylo posbírat odpadky nad břehem Jizery. Zprvu to vypadalo, že jsou lidé k přírodě ohleduplní. Nakonec se ukázala trochu jiná pravda. Děti v pracovních rukavicích posbíraly největší množství odhozených cigaret. Smutné je na tom to, že hned vedle nádherné lavičky, kde bylo cigaret nejvíce, se nachází i krásný odpadkový koš. Našlo se ale i množství jiných věcí. Po našem snažení zůstal pěkně uklizený břeh Jizery a asi velkého pytle odpadků, kterou si paní Hančová zdokumentovala a odvezla. Před rozloučením se děti posilnili džusem. V pondělí ještě přivezla dětem za odměnu krabici sladkých věnečků.

Bezprostředně jsme se k Jizeře raději nepřiblížili, ale snad naše práce a snaha nebyla marná. Možná, až naše děti vyrostou, si budou pamatovat, že odpadky patří do koše a ne do přírody. Vždyť u vody je tak krásně. Obzvláště, když je to tam tak nádherně upravené, jako na malém hřišti u Jizery.

Předškoláci u pana starosty

ŠKOLKA NA OBECNÍM ÚŘADĚ

V rámci tématu „Vím, kde bydlím“ si naši ZVÍDÁLCI na čtvrtek 20. září domluvili návštěvu Obecního úřadu. Aby nám cesta ubíhala, zazpívali jsme si do kroku. Pan starosta nás mile uvítal a usadil ve své kanceláři. Děti zazpívaly a přednesly básničku – LESNÍ STUDÁNKA. Pan starosta nám vysvětlil náplň své práce a trpělivě odpověděl na zvídavé otázky dětí. Dozvěděli jsme se, co vše se na obecním úřadě zařizuje, vykonává a eviduje. Děti vyjádřily svá přání, co by chtěly mít ve své obci pro zábavu a potěšení a zahrály si na „miniparlament“ – hlasovaly pro nové herní prvky a pro park. Moc nás zajímalo, odkud se hlásí do místního rozhlasu. Před odchodem děti dostaly čokoládovou tyčinku (přinesly do školky i mladším KULÍŠKŮM) a ponikelský pohled s Krakonošem, na který si natiskly obecní razítko. Poděkovali jsme písničkou, ale ještě jednou DĚKUJEME.

Pohádka starších dětí „Sněhurka a sedm trpaslíků“

I velké děti se docela s chutí pustily do nacvičování písniček, říkanek, tanečků i celé pohádky. I když „nácvičné“ byly různé, premiéra dopadla úplně na výbornou. I děti byly spokojené.

Když jsme se jich při loučení ptali, co se jim ve školce nejvíce líbilo, téměř všichni se shodly na tom, že naše pohádka. Tak snad i Vás zahřála u srdíčka.

Pohádka mladších dětí „O zatoulaném housátku“

Děti pilně nacvičovaly písničky, básničky, tanečky i pohádku. Společně s rodiči jsme vytvořili kostýmky. Z našeho pohledu se děti moc snažily a při společném vystoupení do toho daly maximum, co mohly. Odměnou jim byla plná třída tleskajících diváků. A to nejen rodičů a sourozenců, ale i lidí, kteří už mají děti hodně odrostlé a do školky jinak nemají důvod přijít.  Hodnocení necháme na každém z Vás.