Návštěva Krakonošova ranče

Zvídálci si již během tohoto týdne naplánovali výlet ke kravičkám a telátkům do Krakonošova ranče v rámci týdenního tématu. Kulíšci se k nim, díky nádhernému počasí, rozhodli připojit až v pátek. A vyplatilo se.

Počasí bylo opravdu nádherné, děti si vykračovaly s elánem a chutí. Do kravína se moc těšily. Tam na nás již čekala zootechnička Pavlínka Simonová, která nás provedla zvířecí „porodnicí, školkou i školou“. Děti si též prohlédly místní dojírnu, setkaly se s paní veterinářkou přímo při léčbě telátka . Těsně před odchodem si ještě prohlédly čerpání mléka do cisterny, která ho odveze do mlékárny k dalšímu zpracování.

Děti předaly paní Simonové dáreček, který pro ni Zvídálci připravili. Na oplátku si všechny děti odnesly dřevěnou kravičku s magnetkou a plno dojmů a poznatků. Snad neprozradím nic tajného, když napíšu, že si příští týden dojdu pro mléko, které jsme si nemohli odnést v pátek, protože bylo přetočeno do cisterny. Ve školce si z něho uděláme výborný jogurt. O domácích zvířátkách a jejich mláďátkách si tentokrát budou povídat Kulíšci.

Moc děkujeme Pavlínce Simonové i Aleně Šedé.

Vynášení MORANY – ZIMY

Během povídání o Jaru vyrobili Zvídálci z různého druhu pečiva krásnou MORANU (paní Zimu). Proč právě z pečiva? Abychom jinými materiály neznečišťovali naší krásnou řeku Jizeru, a aby si i rybky a kačenky přišly na své.

Poslední zimní den, tedy 20. 3. 2019, se s MORANOU vydaly děti k Jizeře. Byl krásný slunečný den, v řece teklo poměrně dost vody. Nic nebránilo tomu, aby MORANA odplula dostatečně daleko a my se mohli nadále těšit z krásných jarních dnů.

Na cestu jí ještě děti zazpívaly pěknou písničku. Ještě ani nestačila odplout z dohledu dětí, když ji objevily kačenky. Moc jim chutnala. Takže máme jistotu, že se k nám již nevrátí. A to je v tuto chvíli dobře 🙂

Masopust ve školce

Celý týden jsme si ve školce povídali o MASOPUSTU, proč se slaví, jak se slaví. Děti si vyráběly masky. A všichni společně jsme se těšili na páteční průvod obcí za doprovodu reprodukované hudby z obecního rozhlasu.

Ale zradilo nás počasí. Průvod se nemohl konat. Tak jsme si alespoň trochu přiblížili veselí ve školce. Kulíšci si podle hudby zahráli na průvod a zatancovali podle hudby. Zvídálci si připravili překážkovou dráhu a pár stanovišť na vyzkoušení obratnosti a šikovnosti. Vše probíhalo ve vyrobených maskách a pohodě.

Každoročně naše cesta vedla okolo Obecního úřadu, kde nás již všichni vyhlíželi. Abychom o to nikdo nepřišel, přišli tentokrát z Obecního úřadu s masopustními dobrotami za námi do školky. Moc děkujeme a snad to příští rok vyjde.

Pat a Mat – Kino na kolečkách

Společně s kamarády z 1. stupně ZŠ v Poniklé jsme se setkali v místním kulturním centru Kantýna, kde na nás již čekalo „Kino na kolečkách“ s příběhy Pata a Mata v zimě. V pěti příbězích  děti viděly, jak bojovali s přívaly sněhu, jak se připravovali na Vánoce a jak vlastně prožily Štědrý den a Silvestr. Moc děkujeme, některé děti byly v kině poprvé.

Hudební program paní Čemusové „Já jsem muzikant“

Již mnoho let si zveme do školky paní Dagmar Čemusovou,  neboť její hudební programy jsou zárukou nádherného prožitku a kvality.

Tentokrát nám pomyslně odstartovala masopustní týden, ke kterému hudební nástroje a hudba neodmyslitelně patří. Děti se nenásilnou formou zaposlouchaly do úryvků vážné hudby, seznámily se s některými , pro děti netradičními, nástroji – příčnou flétnou, klarinetem a lesním rohem. Seznamovaly se též s jejich zvukem. Zazpívaly si známé písně a hrou na tělo písničky doprovázely.

Děti byly velmi aktivní a šikovné. Moc děkujeme a těšíme se zase příště.