Poděkování

Vážení a milí rodiče,

za celý kolektiv mateřské školy Vám DĚKUJI za Váš pohodový přístup, pochopení a velmi dobrou spolupráci.

Bylo nám s Vašimi dětmi i Vámi moc dobře a to je největší přání každého pedagoga.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Ireně Nesvadbové za vedení polytechnického kroužku Šikovné ručičky, děti se vždy velmi těšily.

Přeji Vám krásné prožití dovolených, odpočinek a mnoho krásných a nezapomenutelných chvil s dětmi. Užívejte si je,  stojí za to.                                                                                   Lenka Scholzová

Mateřská škola se pro Vás opět otevře v pondělí 16. 8. 2021

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do MŠ Poniklá

Vážení rodiče nových dětí,

v příloze naleznete hromadné rozhodnutí o přijetí do MŠ. Jak jsem Vás při zápisu informovala,  nenaleznete tam jména, ale registrační čísla, která jste obdrželi mailem či sms. Pokud jste si informaci neuložili, volejte.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pohodové dny                                                        Lenka Scholzová a kolektiv MŠ

Hromadné rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do MŠ Poniklá

Provoz mateřské školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

s potěšením Vám oznamuji, že od pondělí 3. 5. 21 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez omezení, roušek i testování.

Pro Vás, dospělé, stále platí mít v prostorách MŠ ochranu úst a nosu třídy FFP2.

Moc se na Vás i Vaše děti těšíme 🙂

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Pro ostatní mladší děti bude škola nadále uzavřena. 

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky v předem sestavené skupině max. 15 dětí a za testování 2 x týdně.

Informuji předem zákon. zástupce o povinnosti používání respirátoru min. FFP2 u dospělých v celém areálu školy.

Za MŠ Poniklá Lenka Scholzová