Základní informace

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY : 6,30 – 16,30 hod.

ZŘIZOVATEL ŠKOLY : Obec Poniklá

ŘEDITELKA ŠKOLY : Lenka Scholzová

ADRESA ŠKOLY : Mateřská škola Poniklá 303, 512 42

ČÍSLO TELEFONU : 481 585 257

ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU : 731 711 997

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 180989468/0300

E-MAILOVÁ ADRESA : skolka.ponikla@seznam.cz

ID DATOVÁ SCHRÁNKA : q4wkxe2

POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU ŠKOLY : 5

 • Lidmila Boháčová – I. třída
 • Alice Bekrová – II. třída
 • Renáta Pušová, DiS. – I. třída
 • Lenka Scholzová – II. třída
 • Marcela Tuláčková – chůva I. třída

POČET PROVOZNÍCH PRACOVNÍKU ŠKOLY : 3

 • Soňa Řehořková – kuchařka
 • Jana Jindřišková – vedoucí stravování, domovnice
 • Marta Kocourová – uklízečka

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Petra Černá – SMS-služby; 604 967 432

– ID Datová schránka: j49zfqv

POČET INTEGROVANÝCH DĚTÍ : 0

POČET DĚTÍ A SKLADBA TŘÍD : I. třída – 18 dětí

POČET DĚTÍ A SKLADBA TŘÍD : II. třída – 26 dětí

 

Vážení rodiče,

Pro oživení Vám dáváme informace o organizaci a průběhu školního roku 2021/22.

Prosím, neparkujte vedle, pod ani nad panelákem. Bráníte tím výjezdů aut obyvatel paneláku a někdy i vývozu odpadů.

Nádoby na třídění odpad vedle paneláku je pro nás všechny, ale černý kontejner na směsný odpad patří pouze obyvatelům paneláku. Nevhazujte tam svůj domovní odpad.              Děkujeme za pochopení. 

 1. Provoz MŠ je od 6,30 do 16,30. Ráno budeme budovu otevírat nejdříve v 6,25 hodin. Ideální příchody dětí do MŠ jsou od 6,30 do 8,00 – neboť začínáme s výchovnými činnostmi již v 8,15 a děti by měly mít možnost alespoň chvilku pro hru. Všechny děti se budou scházet v sudé týdny v třídě Kulíšků, v liché týdny ve třídě Zvídálků. V 7,30 se rozejdou do svých tříd. V případě nejasností sledujte cedulky na třídě Kulíšků. Odpoledne bude třída Zvídálků končit v 15,00 hodin, kdy se děti opět spojí v třídě Kulíšků.

Uvažte též délku pobytu svých dětí v MŠ ( školka má pouze doplňovat rodinnou výchovu na nezbytně nutnou dobu ).

Při příchodu a odchodu se s dětmi vítáme a loučíme ťuknutím loktů pro přehled o příchozích dětech a odpoledne abychom věděli, kdy a s kým dítě odešlo. Prosíme o laskavé pochopení.

Uzavření MŠ v době prázdnin – pátek 29. 10. 21, Vánoce od 23. 12 včetně do 2. 1. 22 a léto od 11. 7. do 21. 8. 2022 – viz. nástěnka či internetové stránky MŠ

 1. Poplatek za docházku do MŠ činí 300,- Kč za každý měsíc + strava                                                       Při absenci celý měsíc  =  150,- Kč. Podrobnější informace viz. Vyhláška o poplatcích za MŠ – vedle schodiště či desky se  „Školním vzdělávacím programem“ na chodbě I. třídy.

Poplatky je možno platit převodem z Vašeho účtu na účet MŠ 180989468/0300, nebo v hotovosti od 1. do 15 dne následujícího měsíce – datum bude vždy vyvěšen na chodbě I. třídy v plánu akcí nebo na internetových stránkách MŠ (ms.ponikla.cz) a výši můžete dostávat e-mailem nebo si vzít lísteček na nástěnce vedle vchodových dveří, kde najdete i jídelníček.

V případě platby převodem prosíme do zprávy pro příjemce uvést jméno a rozepsat stravné + školkovné (příklad: Josef Novák  688 + 300; i v případě předškoláků 688 + 0)

Stravování :  V případě plánované nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ tuto skutečnost nahlaste dopředu přímo v MŠ nebo na telefonech 481 585 257 (MŠ – nechte vyzvánět vícekrát) nebo 731 711 997. Postačí i SMS.

Pokud ráno zjistíte, že je Vaše dítě nemocné, volejte do MŠ do 7,30 hodin.

Pokud omluvu z nějakých důvodů nestihnete do 7,30 hodin, bude 1.den nepřítomnosti stravné Vašeho dítěte započítáno.

V případě návratu dítěte po nemoci prosíme poslat sms den předem, abychom s ním na další den počítali. V případě, že nemoc trvá déle, než jste nahlásili, prosíme, pošlete v pondělí ráno do 7,30 sms o pokračování nemoci.

Pouze v případě nemoci si první neodhlášený oběd můžete vyzvednout v době okolo 11,30 v kuchyni MŠ.

Cena stravného : svačina + oběd + svačina  = 35,- Kč/37,- Kč = děti, které v tomto roce dovrší 7                                                                                                                                     let                                                                                               svačina + oběd  = 29,- Kč/31,- Kč =          „

(pouze celý měsíc nebo na delší dobu – včas o to zažádejte  u učitelek nebo vedoucí strav. paní Jindřiškové )

 1. Docházka předškolních dětí je povinná. Absenci je třeba do tří dnů omluvit písemně do připravených omluvných listů ve II. třídě. Předškolák musí být ve školce přítomen nejméně 4 hodiny, tzn. že odpoledne může chodit domů pravidelně i nahodile. Dále může být doma v době vyhlášených prázdnin ZŠ.
 1. Pokud budou Vaše dítě vyzvedávat z MŠ sourozenci, prarodiče nebo někdo jiný – požádejte si o příslušný formulář. Bez tohoto zmocnění nemůžeme Vaše dítě nikomu předat. Ve výjimečných případech, kdy má Vaše dítě vyzvednout osoba, která nefiguruje ve zmocnění pro vyzvedávání, je nutné této osobě napsat na lísteček Zmocnění pro vyzvednutí s uvedením jména Vašeho dítěte, jména vyzvedávající osoby, datem daného dne a podpisem zákonného zástupce. V krajním případě poslat alespoň sms s požadovanými údaji. Prosíme o kontrolu Dohod k vyzvedávání a jejich doplnění či aktualizaci.

PROSÍME O VČASNÉ AKTUALIZACE ZMĚN V ÚDAJÍCH – HLAVNĚ ZMĚN TEL.ČÍSEL nebo ve zmocněních pro vyzvedávání dítěte.

 1. Prosíme, sledujte pozorně nástěnky na chodbě I. třídy, kde najdete všechny potřebné informace o organizaci a dění v MŠ.
 1. I v letošním roce nám provozní podmínky dovolují nabídnout pro předškolní děti odpočívání asi ½ hodiny na molitanech. Prosíme o vlastní menší deky na přikrytí a ještě jeden polštářek. Poté se tyto děti budou více připravovat na vstup do ZŠ či dokončovat pracovní úkoly z dopoledních řízených činností.
 1. Již po několik roků se nám osvědčila práce s pracovními sešity pro předškoláky. Předškolním dětem objednáme tři v hodnotě cca 100,- Kč. Tyto sešity si na konci školního roku odnesou domů. Prosíme o zaplacení.
 1. Z doplňkových činností nabízíme:                                                                                                                           a) PLAVECKÝ VÝCVIK. Začátek kurzu je 9. 3. 2021, délka 7 lekcí v plaveckém bazénu v Jilemnici. Maximálně 20, spíše starších dětí. Cena kurzu je 504,- + doprava. Problém je, že dosavadní soukromý dopravce díky koronavirové dlouhé odstávce byl nucen téměř všechny autobusy prodat a ponechal si pouze jeden s bezpečnostními pásy pro 20 lidí. Vzhledem k tomu, že od města Jilemnice nedostal žádnou dotaci, cena jedné cesty do bazénu a zpět by stála 3.000,- Kč (x7 = 21.000,-). Naše dvouhodinovka je plánována od 10,15 do 11,45 hodin. Na tuto dobu nejede žádný linkový autoru ani vlak. Pokusíme se přehodit alespoň jednu hodiny s MŠ Jilemnice Na horu, abychom mohli jezdit ranním školním autobusem a vracet se linkou na Jestřabí. To je pouze v pondělí a středu. Ve středu si s námi semilská MŠ přehodit údajně nemůže.

Pokud se podaří zajistit plavání za rozumnou cenu alespoň pro jednu skupinu. Přednost budou mít předškoláci a poté postupně další děti podle věku a data přihlášení.

Při nemoci nebo jiné absenci se částka nevrací. Při zaplacení kurzovného na Vaše přání vydáme potvrzení o zaplacení pro možnost uplatnění vrácení peněz některými pojišťovnami.

b) LYŽAŘSKÝ (běžecký) VÝCVIK, na který je třeba děti včas vybavit běžeckou výstrojí – spíše st.děti.

c) FOLKLÓRNÍ KROUŽEK pod vedením Lenky Scholzové každou lichou středu.

d) DĚTSKÁ JÓGA –  každé sudé pondělí pod vedením paní učitelky Alice Bekrové. Pro 15 dětí starších 4 let.

e) POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – pod vedením paní Ireny Nesvadbové, probíhala by pravděpodobně ve dvou  skupinách po maximálně 10 dětech od 4 let věku podle přihlášení. Doba lekce cca ½ hodiny.  Spíše seznamování s různými činnostmi, nástroji,…Poze do konce kalendářního roku = cca 5 lekcí

Malá technická univerzita – březen 23

Na všechny akce probíhající mimo školku předávejte vždy děti učitelkám v budově MŠ (viz. Školní řád)           

 1. Po několik let se nám osvědčilo vybírání zálohy na kulturní akce (divadla, kina, výstavy, výlety ). Záloha činí 500,- Kč a dětem se v průběhu odečítají ceny akcí, kterých se zúčastnily. V závěru roku probíhá vyúčtování, kdy se přebytek vrací, nebo se doplácí.

I v tomto školním roce budou všechny vzdělávací akce hrazeny z prostředků MŠ, v případě platby cestovného bude tato částka rozpočítaná a placená z vaší zálohy. Do tohoto nespadají pohádky a výlety. Tyto se budou hradit z částky 500,- Kč = zálohy na akce.

 1. Na „stromě“ či webových stránkách (ms.ponikla.cz) bude vyvěšen přehled akcí s předběžnými i konkrétními termíny – PROSÍM, SLEDUJTE ! Najdete zde, jak a kam budeme cestovat, co se bude dít a co mají mít děti s sebou z domova.
 1. V deskách RÁMCOVÝ PROGRAM na chodbě I. třídy najdete další informace o novém školním roce i ŠVP MŠ.
 1. Pokud budete mít k práci MŠ nějaké připomínky a chcete být anonymní, použijte prosím „ptačí budku na stromě“, do které písemnou připomínku vhodíte.
 1. Diskusní odpoledne s rodiči budou jednou za dva měsíce v ředitelně – II. patro – termíny budou včas vyvěšeny v plánu akcí – zde budete mít prostor pro dotazy a připomínky, pro které je třeba klid a více času, neboť při příchodu a vyzvedávání mají učitelky dozor nad dětmi a nemají čas na delší rozhovory.
 1. Za hračky a cennosti MŠ neručí – viz. Školní řád (schodiště do I.třída). Prosíme, nedávejte již dětem ze II. třídy do školky hračky a plyšáky. Již je kvůli zvykání nepotřebují.
 1. Pro větší přehlednost výtvarného, pracovního i rozumového vývoje dětí prosíme o pořízení kancelářského kroužkového pořadače a asi 100 průhledných obalů. Do nich budeme dětem ukládat pracovní listy a další věci. Na konci docházky do MŠ si vše děti odnesou domů. U dětí, které desky ve školce již mají z minulých let prosíme o doplnění průhledných obalů (o potřebě se domluvte s učitelkami).
 1. Děti si nosí do MŠ pyžamka vlastní. Vždy v pondělí nechte čisté pyžamko v sáčku ( někdy býváproblém s rozpoznáváním pyžamek). Prosíme, označujte věci dětí nějakou jim známou značkou nebo monogramem, pro lepší dohledávání ( v obchodech jsou dostupné a dostačující fixy na textil).
 1. Pro zkvalitnění pitného režimu Vás prosíme o vlastní hrnečky pro Vaše děti, které budou mít děti ve své třídě po celý školní rok. Při výběru berte na zřetel, že se mohou dětskou manipulací i každodenním mytím rozbít a děti si je musí poznat. Mladším dětem se pokusíme na hrnečky namalovat značku. Děkujeme.
 1. Z důvodu velké spotřeby papírových kapesníků prosíme o krabičku těchto kapesníků pro společné používání. K dispozici je mají děti volně ve třídách i šatnách. Děkujeme.
 1. Při různých činnostech používají již pouze Kulíšci malé polštářky. Prosíme Vás, maminky, aby byl obyčejný a označený. Bude hodně pracovní.
 1. Prosíme Vás o náhradní převlečení do sáčků v šatně pro všechny děti a též o jeho PRŮBĚŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ v případě potřeby.
 1. V zimním období chodíme s dětmi na svah nad MŠ. Starší děti mohou mít pekáč (bob), ale pro  mladší děti prosíme pouze kluzák z důvodu bezpečnějšího pohybu po svahu i snazší ovládání. Děkujeme za pochopení.
 1. Pokud budou Vaše děti chtít z jakýchkoliv důvodů přinést kamarádům do školky bonbony, prosíme pouze o jeden balíček měkkých, nebo raději sušené ovoce či tabulku čokolády. Ne velké množství.
 1. V případě, že je Vaše dítě na něco alergické (jídlo, štípnutí,…) – nahlaste to učitelkám.
 2. S dětmi ze třídy Zvídálků budeme v případě trochu příznivého počasí využívat na cvičení balkón.  V chladnějším počasí si děti budou oblékat mikiny a čepice.
 1. Podtématem letošního školního roku je „Z nůše ponikelské báby kořenářky“.
 2. Prosíme, nepodceňujte průjmová onemocnění a nechte si dítě týden doma. Je to velmi přenosné na všechny!!!                                                                                                                                                   Z důvodu koronaviru je třeba dbát velké ohleduplnosti a děti s kašlem a teplotami nechávat v domácím léčení.
 3. GDPR – od 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud by někdo z Vás chtěl  od souhlasu odstoupit, může tak učinit písemně, ústně či telefonicky.
 4. Fotografování – rodiče souhlasí s fotografkou Pavlou Mendickou. Na Vánoce s možností focení se sourozenci  a v závěru školního pouze se sourozenci či kamarády ze školky.
 5. Pokud byste někdo měl možnost zajistit exkurzi, akci či jenom nápad, který by se dal realizovat a spadal do  tématu tohoto školního roku, zastavte se. Vítáme každý nápad či nabídku.
 6. Na zahrádce jsme částečně vybudovali HRABACÍ KOUTEK, kde si děti mohou zkoumat hlínu, více pracovat  s přírodninami, zatloukat, řezat,…Protože se děti při nejen této činnosti zašpiní, dejte jim NA POBYTY VENKU STARŠÍ OBLEČENÍ (NEJLÉPE SLABÉ SILONOVÉ KALHOTY, KTERÉ SI DĚTI OBLÉKNOU NA OBLEČENÍ PRO POBYT VE ŠKOLCE) A NECHTE HO VE ŠKOLCE CELÝ TÝDEN – ŠPINAVÉ J. Je zbytečné mít každý den kalhoty čisté.
 7. Po společné diskusi jsme se domluvili, že se nadále bude organizovat společné setkávání dětí, rodičů a učitelek při těchto akcích:
 1. Uspávání a probouzení zahrádky
 2. MDD
 3. Výrobní odpoledne s tématikou Vánoc (adventní věnec či kalendář)
 4. Ve školce bude probíhat celoroční projekt „Za starými řemesly s ponikelskými občany“. Prosíme, pokud byste věděli o někom, kdo ovládá nějaká starší i běžná řemesla a chtěli by dětem tuto činnost předvést, prosím, domluvte se s učitelkami.                                                                                                                                                                                                                                                                   33. Z další diskuse vzešel podnět používat sál v přístavbě ZŠ. Bylo by to moc pěkné, kdyby to opět nebylo,  hlavně pro dvouleté děti, daleko. Ale uvidíme.

Další, pravděpodobně utopický podnět pro Obec Poniklou, zakoupit a provozovat malý autobus. Předám panu  starostovi.

 

Dotazníky s přihláškou na zájmové aktivity školy si vyzvedávejte na nástěnce STROM v I. patře nebo u učitelek. Vyplněné prosím odevzdávejte do pondělí 15. 9. 2021. Při přihlášení na zájmové aktivity (hlavně plavání či šikovné ručičky) po tomto termínu se může stát, že Vám nebudeme moci vyhovět.

 

Těšíme se na Vaši spolupráci.