Organizace dne

6,30 – 8,15 Ranní hry dle nabídky učitelky či výběru dětí.                                                                                                                                Pondělí + úterý + středa se budou děti scházet ve třídě zvídálků.                                                                                          Čtvrtek + pátek se budou scházet ve třídě kulíšků.                                                                                                                        V 7,30 se rozdělí do svých tříd.

8,15 – 8,45 Dopolední činnosti – řízené pohybové chvilky,

jazykové a logopedické chvilky, komunikativní kruh,

didakticky zacílené činnosti společné, skupinové

nebo individuální

8,45 – 9,15 Hygiena, přesnídávka

9,15 – 9,40 Výběr z nabídky samostatných či skupinových činností,

prostor pro experimentování a opakování

9,40 – 11,15 Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,15 – 12,30 Převlékání, hygiena, oběd, ukládání

k odpočinku.

Prostor pro sebevyjádření dětí.

12,00 – 14,00 Odpočinek s průběžným vstáváním.

Specifické činnosti pro předškoláky, individuální práce dle IVP

14,00 – 14,30 Průběžná odpolední svačina

14,30 – 16,30 Odpolední zájmové činnosti dle nabídky učitelky či výběru dětí.                                                                             V 15,00 hodin přechází „Zvídálci“ do třídy „Kulíšků“.