Doplňkové činnosti

1) Plavecký výcvik

 • pro cca 2O dětí
 • převážně pro předškoláky a děti od 4 let, které jsou schopné se rychle převléknout a rychle reagovat na pokyny
 • Lenka Scholzová a Alice Bekrová

2) Lyžařský běžecký výcvik

 • pouze a běžeckých lyžích (spíše starší děti )
 • Lenka Scholzová

3) Folklórní kroužek

 • pod vedením Lenky Scholzové
 • lidové tanečky

4)  Sportovní školička

 • pod vedením pana Josefa Hlouška a dvou trenérů ze Školy sportu Praha za dozoru jedné učitelky

5) Polytechnická výchova – Šikovné ručičky

 • pod vedením paní Markéty Hrubé
 • 10 lekcí za rok (termín bude vyvěšen v plánu akcí) od 15 hodin ve třídě Zvídálků
 • 10 dětí/ 0,5 hodiny + 10 dětí/0,5 hodiny
 • seznamování s běžnými činnostmi (krájení, míchání, práce s těstem a hlínou,…)

6) Dětská jóga

 • pod vedením paní učitelky Alice Bekrové
 • 10 lekcí ve II. pololetí školního roku 2019/2020 v odpoledních hodinách
 • termín a čas budou upřesněny v plánu akcí