Prezentace

Naše mateřská škola je vesnického typu, umístěná v dolení části obce mimo hlavní komunikace. S její stavbou bylo započato v květnu 1979 v Akci „Z“. Slavnostně byla otevřena 14. září 1983 jako dvou třídní mateřská škola s kapacitou 60 dětí.

Mateřská škola je rozdělena na tři části. V přízemí budovy se nachází prostorná, dobře vybavená kuchyň, šatny pro provozní zaměstnance, sklad potravin, ostatní sklady, kotelna a byt domovnice.

Ve dvou ostatních podlažích se nacházejí dvě oddělení MŠ. Oddělení jsou prostorná, rozdělená na pracovní a jídelní plochu a hrací a odpočinkovou. Zařízení třídy tvoří stolky a židličky, velká magnetická tabule, dopravní koberce, knihovna dětí, skříňky s hračkami a výtvarnými či pracovními materiály, hrací koutky, které jsou podle zájmu a možností obměňovány (např. kuchyňka, pokojíček, obchod, dopravní koberec,malířské stojany, velké Lego). Na zemi je linoleum odpovídající hygienickým požadavkům.

V prostoru celé herny je koberec, stabilní kuchyňka, klavír, který je hojně využíván při pohybových aktivitách i ostatních výchovných činnostech a hrací koutky, které se během roku obměňují podle struktury a zájmu dětí.

Každé oddělení má své sociální zařízení přizpůsobené dětem dané věkové skupiny, společnou šatnu a prostorný balkon, který bývá využíván při pohybových aktivitách i hravých činnostech (zejména v odpoledních hodinách).

Okolo mateřské školy je veliká zahrada ohraničená umělým i přírodním zastřihávaným plotem z thújí. V jejím prostoru jsou dvě velká pískoviště krytá plachtou proti dešti i volně pobíhajícím zvířatům. Průlezka s houpačkami a skluzavkou, dvě pérové houpačky, dřevěný vláček, dětský domeček, fotbalové branky, dva bazénky se sprchami, pracovní stolky a lavičky. Vše je sladěno do přírodních barev a vyrobeno z přírodních materiálů.

Zatím je celá zahrada velice málo zastíněná vzrostlými stromy, snažíme se o nápravu, ale ta potrvá poněkud déle. Zatím stín tvoří pouze několik jehličnanů, kaštan a dva malé buky. I když je naše mateřská škola na vesnici, do lesů a luk to máme poněkud dál. Po navrácení některých pozemků do soukromého vlastnictví se pro nás uzavřely některé cestičky a proto musíme vše hodně obcházet po místních komunikacích a silnicích, ale přesto na delší procházky vycházíme pravidelně a rádi, zvláště v podzimních a jarních měsících.

Naše mateřská škola nemá specifické zaměření, neboť je jediná v obci a tudíž chceme, aby vyhovovala co nejširší skupině spoluobčanů. Zaměřujeme se především na oblast zdraví, na pěstování pěkného a ohleduplného vztahu dětí k ostatním dětem, přírodě a na zapojení dětí do života a událostí obce.