Provozní řád školní jídelny

 • V naší školní jídelně se o skladbu jídelníčku stará paní Jana Jindřišková, o vaření paní Soňa Řehořková
 • Jídelníček je vyvěšen u vstupu do budovy
 • Strava se připravuje ve vlastní kuchyni a slouží výhradně pro potřeby dětí a zaměstnanců
 • Skladba jídelníčku se řídí  výživovými normami, které jsou pravidelně kontrolovány
 • Stravování dětí se skládá z dopolední přesnídávky, oběda a odpolední svačiny

Celodenní strava (2 svačiny a oběd)   = 35,- Kč

= 37,- Kč děti, které v daném školním roce dovrší 7 let

Polodenní strava (1 svačina a oběd)    = 28,- Kč

= 30,- Kč děti, které v daném školním roce dovrší 7 let

 • Výši normy je třeba si domluvit s učitelkami nebo vedoucí stravování dle vlastní potřeby, ale vždy s delší platností  (minimálně jeden měsíc)
 • Ranní svačina probíhá formou švédského stolu od 8,45 do 9,15 hodin a děti se obsluhují samy na jídelním   stole a vozíku
 • Oběd se vydává mezi 11,30 – 12,15  paní kuchařkou v kuchyňkách obou třídách
 • Odpolední svačina probíhá od 14 hodin a děti ji mají připravenou na stolečcích
 • Zajišťujeme též dostatečný pitný režim (v zimním období teplý čaj, v jiných obdobích zpravidla dva nápoje – čaj + voda, ochucená voda, minerálka, mošt, džus)
 • Poplatky za stravování se vybírají v hotovosti od 1. do 15.  následujícího měsíce v kanceláři VŠJ (kuchyň v přízemí), ve třídách v přesných částkách  nebo převodem na účet MŠ (do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno dítěte a částku za MŠ +  stravné – Jan Novák – 150 + 620) – číslo účtu je 180989468/0300
 • Omlouvání dětí nejlépe den předem u učitelek nebo maximálně týž den do 7,30 hodin ráno telefonicky či formou SMS.  Pokud tak není učiněno, je první den absence z důvodu nemoci dítěte počítán   a oběd si lze  vyzvednou v době od  11,20 do 11,30 hodin  ve školní jídelně MŠ.