Nadcházející akce

Dětská jóga

Datum: 21. 6. 2021

Ve třídě Zvídálků od 14,45 do 15,30 hodin.

Opékání buřtíků na zahrádce MŠ

Datum: 23. 6. 2021

V dopoledních hodinách místo svačiny.

Polytechnický kroužek Šikovné ručičky – 7. lekce

Datum: 23. 6. 2021

V odpoledních hodinách s přihlášenými dětmi.

Rozloučení s předškoláky

Datum: 25. 6. 2021

Pozor, změna termínu!!!

V dopoledních hodinách v MŠ.