Náměty pro domácí práci – téma týdne S MOUDROU SOVOU V KNIHOVNĚ

Vážení rodiče,

pokud nevíte, co s dětmi doma, nabízíme několik činností (hlavně dětí ze třídy Zvídálků), které jsme chtěli s dětmi realizovat ve školce a které můžete i vy svým dětem nabídnout. Tento týden bychom si s dětmi povídali o knihách, písmenech, různých typech knih (pohádkové, encyklopedie, kuchařky, verše, …) a všem, co se točí okolo literatury. Pokuste se dětem číst, povídejte si  o vyslechnutém a nechte si vše převyprávět. V plánu jsme měli dvě krásné akce, které budeme moci realizovat bohužel až příští školní rok. Dále se pokusíme rozvézt pracovní sešity předškoláků. Pokud budete mít chuť a čas v nich s dětmi pracovat, jsou tam zakroužkovaná čísla stránek, které jsme již dělali a Vaše děti se aktivity zrovna neúčastnily, dále můžete pracovat s tématem jaro a Velikonoce. Nebojte se, pokud byste s dětmi udělali stránek více a my je po návratu do školky vypracovávali, okopírujeme to a děti si je splní ještě jednou – Opakování = matka moudrosti 🙂

Mějte se co nejlépe a doufejme v to, že se zase společně brzy uvidíme ve zdraví a pohodě. Zaměstnanci MŠ Poniklá

 1. Nabídněte dětem nějaké encyklopedie a nechte je vyhledávat konkrétní informace či obrázky, nebo pouze listovat a ptát se na obrázky, které je zaujaly.
 2. Nakreslete si několik jednoduchých věcí na kartičky (např. auto, strom, dům, mrak, …). Děti si obrázky mohou vystřihnout z časopisů. Vylosujte několik obrázků (množství záleží na zdatnosti dětí – 2 až 4) a vymýšlejte příběhy, ve kterých se vyskytnou vylosované obrázky. Můžete vymýšlet příběhy skutečné i legrační.
 3. Děti si též mohou vyrobit svoji knihu. Sešijte několik papírů formátu A4 (čtvrtka, kancelářský papír) jako knihu. Děti si knihu mohou podle  předlohy podepsat, či předkreslené jméno vybarvit. Dále tam mohou obkreslit svoji ruku a ozdobit, namalovat sebe i svého kamaráda, nakreslit nejoblíbenější hračku, zvíře, vyzkoušet si braillovo písmo (děti propichují papír na polystyrenové či korkové desce, na kterém je napsané jejich jméno – osahání prsty = tak čtou slepí). Možná Vás napadne ještě něco. Budeme rádi, pokud děti svou knihu přinesou, až situace dovolí, do školky ukázat 🙂
 4. Vymýšlení rýmů = Hra na básníky
 5. Slovní fotbal = na jaké písmeno končí slovo, na to začíná další
 6. Co jsem ti nakreslila na záda (jednoduché obrázky)
 7. Tajné písmo či kresba – špejli namáčíme do mléka a kreslíme či píšeme. Po zaschnutí necháme okouřit nad svíčkou obrázkem dolů.
 8. První příloha – příběh o klukovi a holčičce, kteří bydleli v chaloupce u lesa. Úkolem tohoto listu je dokreslování obrázků do textu = KRESLENÉ ČTENÍ
 9. Druhá příloha – v každé části stránky (4) vybarvit pouze jedno písmeno. Žádné se nesmí opakovat vícekrát.
 10. Třetí příloha – Děti budou určovat či označovat (položí papírek, kostičku,…) na obrázek, který nezačíná na stejné písmeno jako ostatní, který do řádku nepatří.
 11. Jednotažka – děti činnost znají
 12. Vybarvování pohádkové knížky – verze je připravena k oboustrannému tisku