Náměty pro domácí práci – téma tohoto týdne DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA

Vážení rodiče, ani tento týden se ještě ve školce nebudeme potkávat, ale pokud chcete i nyní zaměstnat své děti, předkládáme opět několik námětů. Tématem tohoto týdne jsou DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA.

 1. Můžete si s dětmi prohlížet knížky o zvířátkách a rozlišovat, která jsou domácí, volně žijící, exotická.
 2. Nechte dětem vyhledat domácí zvířátka v časopisech a vystřihnout. Potom položte několik obrázků na stůl (zem) a nechte je děti na chvíli prohlédnout. Zakryjte. a) Která zvířátka tam byla? b) Odeberte jedno zvířátko a odkryjete = Které se ztratilo?                                                                                                              Starší děti mohou dále třídit obrázky podle počtu slabik, podle počtu nohou, podle povrchu těla (peří, srst)
 3. Na které zvířátko myslím – popište dětem zvířátko = děti hádají
 4. Najdi mamince mláďátko – jmenujte velká zvířátka = děti doplňují název mláďátka
 5. Popletenky – povídejte dětem o zvířátkách a mláďátkách a přidejte tam i nepravdivé informace = děti je mají opravit (např.:kočička má čtyři tlapičky a létá, kravička má štěňátka,…)
 6. Nakreslete libovolný počet vajíček (starším dětem vytvořte šablonku – děti si ji obkreslí), která si děti vystřihnou. Mohou si je velikonočně vyzdobit. Vajíčka dětem poschovávejte v dětském pokoji či jiném vymezeném prostoru a nechte je děti hledat (musí znát přesný počet).
 7. Jak zavolá maminka na své mláďátko – hlasy domácích zvířat
 8. Zdokonal se v kreslení kolečka (několikrát obtáhnout bez přerušování) + dokreslení detailů podle předlohy (příloha č. 1.)
 9. Zraková hra – Najdi 7 rozdílů (příloha č. 2)
 10. Obtáhněte si jednotažku (příloha č. 3 pro předškoláky)
 11. Zraková hra – Najdi v řádku všechna zvířátka, která jsou shodná, jako zvířátko v rámečku (Příloha č. 4)
 12. Pracovní list – pojmenuji zvířátka, mláďátka a najdi, čím se zvířátka živí (Příloha č. 5.)
 13. Vymaluji si zvířátko podle určení (Příloha č. 6)
 14. Pracovní list – Najdi cestu ztracené ovečce (Příloha č. 7)
 15. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek a kterých (Příloha č. 8)
 16. Vyrob si z papíru – čtvrtky svoje zvířátka (Příloha č. 9) a postav si dvoreček z libovolných kostek

Pokud možno příjemný a pohodový týden ve zdraví přeje kolektiv MŠ