Probouzení zahrádky

Datum: 4. 4. 2024

Čas: 15 - 16

Vážení rodiče,                                                                                                                          přijďte společně s Vašimi dětmi dříve oslavit  DEN ZEMĚ.

Jak jinak, než PROBOUZENÍM ZAHRÁDKY ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 15 hodin. Pokud by pršelo, odložíme brigádu na úterý 9. 4. či čtvrtek 11. 4. 2024. 

S sebou: Hrábě pro dospělé (dětské máme ve školce), pracovní oděv, rýče pro odstranění růží z celého záhonu, hrubá košťata.

Co je nutně třeba udělat: Shrabat zahrádku, odvozit shrabaný materiál na valník či hromadu, odstranit všechny růže a odstranit geotextílii , zamést  schody i cestu a parkoviště, vybrat napadané přírodniny z písku a nastěhovat některé herní prvky z altánku.

Snad nám počasí dovolí opéct si sladké či slané hady. Prosím, přineste si čerstvé klacíky, ne opékací dráty. 

                               Na všechny „brigádníky“ se těší zahrádka a kolektiv školky