Folklórní kroužek

Datum: 11. 11. 2020

Ve třídě Zvídálků od 14,45 do 15,30 hodin.