Šperkování naší zahrádky

V době uzavření provozu školky jsme nezaháleli a snažili se pracovat na tom, co se při běžném provozu dělá obtížně, nebo se nestíhá.

Celý týden jsme pracovali na zahrádce. Uhrabovali, natírali, přebírali hračky. Z kompostu, který nahradil kompostér, jsme odvezli dvě káry biologického odpadu. To abychom začali plnit naše zářijové plány a sny. Začali jsme budovat „environmentální manipulační koutek pro tvoření všemi smysly“ (pro nás pracovním a hezčím názvem HRABACÍ KOUTEK). Vysadili jsme nízký plot z vrbových proutků, pro optické oddělení tohoto prostoru. Po nějaké době nám do tohoto koutku vyrobil pan Pavel Tomíček dětskou kuchyňku, velkou ramennou váhu a velké boxy pro kamení, šišky, kulatinu a hlínu. K tomu ještě přibude pracovní ponk pro práci se dřevem, kde nebude chybět i malý svěrák. Prostor bývalého kompostu slouží dětem pro hru s hlínou, zkoumání živočichů, rostlinek a tvorbu z přírodnin.

Máme z něho velkou radost my i děti.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do Mateřské školy Poniklá

Vážení rodiče,

v příloze naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Poniklá, příspěvkové organizace

Hromadné rozhodnutí o zařazení

Tímto Vás, rodiče nově přijatých dětí, zvu na informativní schůzku v úterý 16. 6. 2020 od 15 hodin do třídy starších dětí = Zvídálků, kde obdržíte písemné rozhodnutí o přijetí a další informace ohledně nástupu Vašich dětí a novém školním roce.

Prosím, nezapomeňte si vzít roušku a u hlavního vchodu si vydezinfikovat ruce.

Děkuji za pochopení a těším se na shledání Lenka Scholzová

 

Znovuotevření MŠ Poniklá

Vážení rodiče,

máme pro Vás dobrou zprávu. Od úterý 5. 5. 2020 se opět školka vrací do normálního provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními.                                To znamená, že do budovy se vstupuje v rouškách. Tyto ponechte dětem v sáčcích v šatně. Za vstupními dveřmi proveďte dezinfekci rukou. Po svlečení dětí je předejte u vstupních dveří do tříd učitelkám. Pro rodiče není dovoleno vstupovat do třídy, heren a umýváren.                                                            Děti ve školce roušky mít nemusí:-)                                                                                  Není dovoleno přinášet si do školky vlastní hračky.

Při nástupu do MŠ je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení (příloha_čestné_prohlášení) Tiskopisy najdete i v MŠ u vstupních dveří. Bez nich nemůžeme Vaše děti převzít.

Před nástupem je třeba dítě přihlásit předem do 12 hodiny.

Co se týká ošetřovného, zatím nevíme, zda bude platit i nadále či ne. Zatím se pravděpodobně nedohodlo MŠMT a MPSV.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pohodové dny ve zdraví. Kolektiv MŠ

Po stopách ponikelské čarodějnice

Vážení rodiče, milé děti,

pokud si chcete ukrátit dlouhé chvíle, můžete se vypravit po stopách ponikelské čarodějnice. V příloze najdete mapku, která Vám napoví, v jakých místech odlehlejších částí obce máte hledat.

Doporučujeme si putování rozložit do několika vycházek dle Vašich možností. Všechna místa skýtají krásnou možnost odpočinku, výhledů do okolí i zázemí pro občerstvení se z vlastních zásob (případně i opečení buřtíků, ale dbejte na požární bezpečnost).

Putovat můžete nejdéle do středy 29. 4. 2020 a začít můžete již dnes. Čarodějnice si na každém stanovišti nachystala úkol. Pro každé školkové dítě je určen jeden, který si následně doma splníte. Pokud na stanovišti nic nenajdete, nebo bude vše již rozebráno – pište, nebo volejte na číslo MŠ.

Všechny splněné, sešité a podepsané úkoly vložte do schránky před MŠ v době od pondělí 27. do čtvrtka 30. dubna 2020.

Přejeme Vám příjemné putování a šťastnou cestu.

IMG_20200422_0001

Náměty pro domácí práci – tématem těchto čtrnácti dnů by bylo: DOPRAVA

Pokud se odvážíte vydat na krátkou procházku, pozorujte auta, poznávejte barvy, dopravní značky, počítejte. Můžete si číst příběhy s tématikou doprava na pokračování a povídat si nad vyslechnutým či plnit úkoly, které jsou na konci příběhů (příloha č. 1). Nechte dětem stavět silnice, vyrábět značky a hrát si na dopravu.

Zajímavější by bylo jezdit s vlastním autíčkem. Stačí k tomu toaletní rolička, nůžky, barvy, lepidlo a papír (příloha č. 2).

I menší děti jistě dokáží vyhledat „popletenky“ v obrázku (příloha č. 3).

I další dvě činnosti by zvládly i menší děti. Vyhledávat odpovídající stín (příloha č. 4) a omalovánky (příloha č. 5).

Další činnosti jsou spíše pro starší děti (příloha č. 6, příloha č. 7, příloha č. 8, příloha č. 9, příloha č. 10)