Znovuotevření MŠ Poniklá

Vážení rodiče,

máme pro Vás dobrou zprávu. Od úterý 5. 5. 2020 se opět školka vrací do normálního provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními.                                To znamená, že do budovy se vstupuje v rouškách. Tyto ponechte dětem v sáčcích v šatně. Za vstupními dveřmi proveďte dezinfekci rukou. Po svlečení dětí je předejte u vstupních dveří do tříd učitelkám. Pro rodiče není dovoleno vstupovat do třídy, heren a umýváren.                                                            Děti ve školce roušky mít nemusí:-)                                                                                  Není dovoleno přinášet si do školky vlastní hračky.

Při nástupu do MŠ je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení (příloha_čestné_prohlášení) Tiskopisy najdete i v MŠ u vstupních dveří. Bez nich nemůžeme Vaše děti převzít.

Před nástupem je třeba dítě přihlásit předem do 12 hodiny.

Co se týká ošetřovného, zatím nevíme, zda bude platit i nadále či ne. Zatím se pravděpodobně nedohodlo MŠMT a MPSV.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pohodové dny ve zdraví. Kolektiv MŠ

Po stopách ponikelské čarodějnice

Vážení rodiče, milé děti,

pokud si chcete ukrátit dlouhé chvíle, můžete se vypravit po stopách ponikelské čarodějnice. V příloze najdete mapku, která Vám napoví, v jakých místech odlehlejších částí obce máte hledat.

Doporučujeme si putování rozložit do několika vycházek dle Vašich možností. Všechna místa skýtají krásnou možnost odpočinku, výhledů do okolí i zázemí pro občerstvení se z vlastních zásob (případně i opečení buřtíků, ale dbejte na požární bezpečnost).

Putovat můžete nejdéle do středy 29. 4. 2020 a začít můžete již dnes. Čarodějnice si na každém stanovišti nachystala úkol. Pro každé školkové dítě je určen jeden, který si následně doma splníte. Pokud na stanovišti nic nenajdete, nebo bude vše již rozebráno – pište, nebo volejte na číslo MŠ.

Všechny splněné, sešité a podepsané úkoly vložte do schránky před MŠ v době od pondělí 27. do čtvrtka 30. dubna 2020.

Přejeme Vám příjemné putování a šťastnou cestu.

IMG_20200422_0001

Náměty pro domácí práci – tématem těchto čtrnácti dnů by bylo: DOPRAVA

Pokud se odvážíte vydat na krátkou procházku, pozorujte auta, poznávejte barvy, dopravní značky, počítejte. Můžete si číst příběhy s tématikou doprava na pokračování a povídat si nad vyslechnutým či plnit úkoly, které jsou na konci příběhů (příloha č. 1). Nechte dětem stavět silnice, vyrábět značky a hrát si na dopravu.

Zajímavější by bylo jezdit s vlastním autíčkem. Stačí k tomu toaletní rolička, nůžky, barvy, lepidlo a papír (příloha č. 2).

I menší děti jistě dokáží vyhledat „popletenky“ v obrázku (příloha č. 3).

I další dvě činnosti by zvládly i menší děti. Vyhledávat odpovídající stín (příloha č. 4) a omalovánky (příloha č. 5).

Další činnosti jsou spíše pro starší děti (příloha č. 6, příloha č. 7, příloha č. 8, příloha č. 9, příloha č. 10)

Náměty pro domácí práci – tématem tohoto týdne jsou Velikonoce

Tento týden jsme si s dětmi mohli užívat nejkrásnější jarní svátek – Velikonoce. S našimi šikovnými maminkami a spoluobčany bychom vytvářeli velikonoční dekorace a výrobky, hráli bychom si s barvičkami., připomněli si zvyky a obyčeje, které se pojí s tímto svátkem (Příloha č. 1). Pokud budete chtít, opět předkládáme pár nápadů, které se dají předat touto cestou. K některým potřebujete tiskárnu, někdy postačí PC, nebo jen šikovné ruce, papír a nůžky.

 1. Vymaluj si podle určení velikonoční kraslici (příloha č. 2)
 2. Prosím, rozstřihněte menším dětem vajíčka, mohou si je dozdobit a potom skládat (příloha č. 3)
 3. Velikonoční bludiště (příloha č. 4, příloha č. 5příloha č. 6)
 4. K Velikonocům patří i ovečky. Víte, co se dělá z jejich vlny (příloha č. 7)? Zkuste motat klubíčka vlny. Potom stačí dolepit hlavičku a protáhnout pomocí háčku provázky – nožičky s korálky na koncích.
 5. Velikonoce se pojí s jarem a jaro, to je sluníčko. Najdeš k obrázkům stín (Příloha č. 8)?
 6. Ozdobte podle určení vajíčka a vybarvěte malá koťátka. Postupně čtěte dětem zadání a sledujte, jak se orientují v řadě s pomocí příslovcí místa (příloha č. 9)
 7. S mladšími dětmi si můžete vystřihnout barevná vajíčka (i různě veliká) a děti je mohou třídit podle barvy, velikosti (pouze jednu vlastnost, dvě současně jsou na menší děti náročné), řadit podle vašeho určení (první vajíčko dej červené, potom modré,…) a dbejte, aby vajíčka děti řadily zleva doprava. Opět je můžete dětem schovat, děti mohou hledat samy či podle nápovědy (hledej pod oknem, vedle křesla, nebo nápovědou zima – přihořívá – hoří). Další variantou je hledání v časovém limitu.
 8. Procvičení zrakové paměti pro starší děti – vystřihněte barevná vajíčka podle předlohy (pokud nemáte barevné papíry, mohou si děti vystřihnout z bílého papíru a vybarvit. Na chvíli dětem ukažte jeden pásek z přílohy, děti si obrázek prohlíží a snaží se zapamatovat polohu barevných vajec (nechcete-li tisknout, vyrobte vajíčka vždy po dvou barvách – vy položte na podložku předlohu, kterou potom časopisem či něčím jiným překryjete). Potom pásek zakryjte nebo dejte stranou a děti mají za úkol srovnat vajíčka podle ukázky. Poté s dětmi přiložením pásku zkontrolujte správnost (příloha č. 10)
 9. S mladšími dětmi můžete vymýšlet, co je např. červené, zelené,…nebo veselé rýmy (klidně nesmyslná slova – např. tráva x bláva)
 10. Dále si s mladšími dětmi můžete zahrát hru „Slepička ztratila vajíčko a mělo barvu …..“ – děti musí vyhledat předmět či věc určené barvy (nebo na koberci položená barevná vajíčka). Pro větší zábavu můžete děti po chvíli začít chytat, pokud včas nenajdou požadovanou barvu
 11. Se staršími dětmi můžete vymýšlet slova na např. S(slunce), V(Velikonoce), J(jaro),…nebo vymýšlet rýmy

A nezapomeňte nacvičit koledu. Doma i u příbuzných se určitě bude hodit. Snad si to příští rok vynahradíme.

Přejeme Vám co nejsluníčkovější velikonoční svátky a hlavně buďte zdraví 🙂 🙂 🙂

 

Náměty pro domácí práci – téma tohoto týdne DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA

Vážení rodiče, ani tento týden se ještě ve školce nebudeme potkávat, ale pokud chcete i nyní zaměstnat své děti, předkládáme opět několik námětů. Tématem tohoto týdne jsou DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA.

 1. Můžete si s dětmi prohlížet knížky o zvířátkách a rozlišovat, která jsou domácí, volně žijící, exotická.
 2. Nechte dětem vyhledat domácí zvířátka v časopisech a vystřihnout. Potom položte několik obrázků na stůl (zem) a nechte je děti na chvíli prohlédnout. Zakryjte. a) Která zvířátka tam byla? b) Odeberte jedno zvířátko a odkryjete = Které se ztratilo?                                                                                                              Starší děti mohou dále třídit obrázky podle počtu slabik, podle počtu nohou, podle povrchu těla (peří, srst)
 3. Na které zvířátko myslím – popište dětem zvířátko = děti hádají
 4. Najdi mamince mláďátko – jmenujte velká zvířátka = děti doplňují název mláďátka
 5. Popletenky – povídejte dětem o zvířátkách a mláďátkách a přidejte tam i nepravdivé informace = děti je mají opravit (např.:kočička má čtyři tlapičky a létá, kravička má štěňátka,…)
 6. Nakreslete libovolný počet vajíček (starším dětem vytvořte šablonku – děti si ji obkreslí), která si děti vystřihnou. Mohou si je velikonočně vyzdobit. Vajíčka dětem poschovávejte v dětském pokoji či jiném vymezeném prostoru a nechte je děti hledat (musí znát přesný počet).
 7. Jak zavolá maminka na své mláďátko – hlasy domácích zvířat
 8. Zdokonal se v kreslení kolečka (několikrát obtáhnout bez přerušování) + dokreslení detailů podle předlohy (příloha č. 1.)
 9. Zraková hra – Najdi 7 rozdílů (příloha č. 2)
 10. Obtáhněte si jednotažku (příloha č. 3 pro předškoláky)
 11. Zraková hra – Najdi v řádku všechna zvířátka, která jsou shodná, jako zvířátko v rámečku (Příloha č. 4)
 12. Pracovní list – pojmenuji zvířátka, mláďátka a najdi, čím se zvířátka živí (Příloha č. 5.)
 13. Vymaluji si zvířátko podle určení (Příloha č. 6)
 14. Pracovní list – Najdi cestu ztracené ovečce (Příloha č. 7)
 15. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek a kterých (Příloha č. 8)
 16. Vyrob si z papíru – čtvrtky svoje zvířátka (Příloha č. 9) a postav si dvoreček z libovolných kostek

Pokud možno příjemný a pohodový týden ve zdraví přeje kolektiv MŠ