Rozpočet 2018

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCE PONIKLÁ

Mateřská škola Poniklá, příspěvková organizace

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Běžný rozpočet

Příspěvek zřizovatele: 450.000

Vlastní výnosy + čerpání fondů: 220.000 + 47.000

Dotace státního rozpočtu + šablony: 2.000.000

Výnosy celkem: 2.717.000

Náklady

Provozní náklady (zřizovatel) + stravné + školkovné: 717.000

Přímé náklady na vzdělání + šablony: 2.000.000

Použití fondů: 0

Náklady celkem: 2.717.000