Rozpočet 2019

         ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCE PONIKLÁ
                    Mateřská škola Poniklá, příspěvková organizace
                                 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019
Běžný rozpočet
Příspěvek zřizovatele 610.000
Vlastní výnosy + čerpání fondů 260.000 + 110.000
Dotace státního rozpočtu + šablony 3.000.000
Výnosy celkem: 3.980.000
Náklady
Provozní náklady (zřizovatel) + stravné + školkovné 870.000
Přímé náklady na vzdělání + šablony 3.110.000
Použití fondů 0
Náklady celkem: 3.980.000