Rozpočet 2020

         ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCE PONIKLÁ
                    Mateřská škola Poniklá, příspěvková organizace
                                 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020
Běžný rozpočet
Příspěvek zřizovatele 610.000
Vlastní výnosy + čerpání fondů 320.000
Dotace státního rozpočtu + šablony 3.800.000
Výnosy celkem: 4.730.000
Náklady
Provozní náklady (zřizovatel) + stravné + školkovné 930.000
Přímé náklady na vzdělání + šablony 3.800.000
Použití fondů 0
Náklady celkem: 4.730.000