Vystoupení Sojčat u příležitosti Posvícení u Muzea v Poniklé

Během posvícenského programu u Muzea krkonošských řemesel jsme vystoupili s dětmi z folklórního kroužku. Přestože jsme se ještě v tomto školním roce nesešli a některé děti odešly do ZŠ, se nám vystoupení, v menším počtu, docela povedlo. Moc děkuji dětem i rodičům.