Předškoláci u pana starosty

Na konci týdne, kdy si děti vyprávěly o Poniklé, se šly podívat na Obecní úřad k panu starostovi. Během přivítání mu předaly obrázek mapy, kterou společně jeden den v herně na koberci sestavily. Byla na ní řeka Jizera, koleje, silnice, lávky, významné budovy a místa. Na druhé straně bylo vypsáno, co se dětem v Poniklé líbí, kam rády chodí a co by rády ještě v Poniklé měly. Toho druhého bylo maličko a jeden požadavek dětí určitě není v silách pana starosty ani nikoho dalšího z obce. Chtěly by mít v Poniklé moře! O všem s panem starostou ještě diskutovali a vysvětlovali.

Potom si pan starosta zkontroloval, co děti o Poniklé vědí a poznají, pomocí různých otázek a posléze i krásných obrázků z obce.

Povídal o své práci. Například, že dnes bude oddávat nevěstu a ženicha.

Děti se rozloučily písničkou Skákal pes jak blázen.