Putování za ponikelskými čarodějnicemi

Díky nechtěnému uzavření školky jsme museli zrušit mnoho pěkných akcí. Aby opravdu děti nepřišly o všechno, zkusili jsme pro ně a jejich rodiče připravit čtyři kratší výlety do odlehlejších koutů naší obce, kde však byla možnost vyžití dětí, krásné výhledy, lavička a ohniště na opečení buřtíků. K dispozici měli rodiny na stránkách školky mapku s vyznačenými místy a GP souřadnicemi. Kdo dobře hledal, našel též úkol od čarodějnice, který si odnesl domů. Poté ho děti měly vypracovat.

Celá akce trvala týden a půl. V závěru bylo třeba přinést splněné úkoly a vhodit do čarodějnické schránky u vchodu do školky. Za odměnu si děti mohly vybrat malou čarodějnici a odnést si jí domů.

Zúčastnila se zhruba polovina dětí. Děkujeme za účast a pozitivní ohlasy.