Šperkování naší zahrádky

V době uzavření provozu školky jsme nezaháleli a snažili se pracovat na tom, co se při běžném provozu dělá obtížně, nebo se nestíhá.

Celý týden jsme pracovali na zahrádce. Uhrabovali, natírali, přebírali hračky. Z kompostu, který nahradil kompostér, jsme odvezli dvě káry biologického odpadu. To abychom začali plnit naše zářijové plány a sny. Začali jsme budovat „environmentální manipulační koutek pro tvoření všemi smysly“ (pro nás pracovním a hezčím názvem HRABACÍ KOUTEK). Vysadili jsme nízký plot z vrbových proutků, pro optické oddělení tohoto prostoru. Po nějaké době nám do tohoto koutku vyrobil pan Pavel Tomíček dětskou kuchyňku, velkou ramennou váhu a velké boxy pro kamení, šišky, kulatinu a hlínu. K tomu ještě přibude pracovní ponk pro práci se dřevem, kde nebude chybět i malý svěrák. Prostor bývalého kompostu slouží dětem pro hru s hlínou, zkoumání živočichů, rostlinek a tvorbu z přírodnin.

Máme z něho velkou radost my i děti.