Znovuotevření MŠ Poniklá

Vážení rodiče,

máme pro Vás dobrou zprávu. Od úterý 5. 5. 2020 se opět školka vrací do normálního provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními.                                To znamená, že do budovy se vstupuje v rouškách. Tyto ponechte dětem v sáčcích v šatně. Za vstupními dveřmi proveďte dezinfekci rukou. Po svlečení dětí je předejte u vstupních dveří do tříd učitelkám. Pro rodiče není dovoleno vstupovat do třídy, heren a umýváren.                                                            Děti ve školce roušky mít nemusí:-)                                                                                  Není dovoleno přinášet si do školky vlastní hračky.

Při nástupu do MŠ je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení (příloha_čestné_prohlášení) Tiskopisy najdete i v MŠ u vstupních dveří. Bez nich nemůžeme Vaše děti převzít.

Před nástupem je třeba dítě přihlásit předem do 12 hodiny.

Co se týká ošetřovného, zatím nevíme, zda bude platit i nadále či ne. Zatím se pravděpodobně nedohodlo MŠMT a MPSV.

Těšíme se na Vaše děti a přejeme pohodové dny ve zdraví. Kolektiv MŠ