Náměty pro domácí práci – tématem těchto čtrnácti dnů by bylo: DOPRAVA

Pokud se odvážíte vydat na krátkou procházku, pozorujte auta, poznávejte barvy, dopravní značky, počítejte. Můžete si číst příběhy s tématikou doprava na pokračování a povídat si nad vyslechnutým či plnit úkoly, které jsou na konci příběhů (příloha č. 1). Nechte dětem stavět silnice, vyrábět značky a hrát si na dopravu.

Zajímavější by bylo jezdit s vlastním autíčkem. Stačí k tomu toaletní rolička, nůžky, barvy, lepidlo a papír (příloha č. 2).

I menší děti jistě dokáží vyhledat „popletenky“ v obrázku (příloha č. 3).

I další dvě činnosti by zvládly i menší děti. Vyhledávat odpovídající stín (příloha č. 4) a omalovánky (příloha č. 5).

Další činnosti jsou spíše pro starší děti (příloha č. 6, příloha č. 7, příloha č. 8, příloha č. 9, příloha č. 10)