Zápis do Mateřské školy Poniklá

Začátek: 12. 4. 2021

Konec: 16. 5. 2021

Vážení rodiče,

kteří budete mít zájem o umístění svých dětí do našeho zařízení v následujícím školním roce od září i v jeho průběhu (tzn. nástup během září 2021 – června 2022), pozorně čtěte následující informace.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 dochází ke změně v organizaci zápisu do Mateřské školy Poniklá. Uskuteční se pouze distančně, kdy zákonný zástupce podává řediteli školy přihlášku k přijetí s potvrzením lékaře o očkování (potvrzení o očkování nemusí mít děti v povinném předškolním vzdělávání) + evidenční list + kopii rodného listu od:

3. do 14. 5. 2021 několika způsoby:

  • doručení „klasickou“ poštou na adresu školy (Poniklá 303)
  • do datové schránky školy (q4wkxe2)
  • žádost v obálce adresovanou vedení školy vhodit do schránky MŠ (u dolního vchodu vlevo vedle dveří)
  • po předchozí telefonické domluvě osobní doručení do MŠ (tel. 731 711 997, 605 304 532)

U dětí, které dovrší během následujícího školního roku 6 let je předškolní vzdělávání povinné.

Přihlášku a evidenční list je možno vyzvednout po tel. domluvě v MŠ nebo stáhnout z internetových stránek  (http://ms.ponikla.cz), kde naleznete i další  informace o MŠ. Pro další komunikaci prosím v přihlášce uvést telefon či e-mailovou adresu.                              Za MŠ Poniklá Lenka Scholzová

Jak bude vše probíhat dále:

Každé dítě obdrží osobní číslo, o kterém budete vyrozumění sms nebo e-mailem.

Přijímání dětí bude probíhat podle směrnice o přijímání dětí – viz. stránky školky (dokumenty).

O přijetí/nepřijetí budete vyrozuměni na konci května na nástěnce školy a stránkách školy pomocí osobního čísla, nikoliv jména.

V listinné podobě rozhodnutí obdržíte na schůzce v měsíci červnu (pokud se již bude moci uskutečnit), nebo poštou. O schůzce budete informováni opět prostřednictvím sms či e-mailu.