Folklórní kroužek

Datum: 24. 2. 2021

Ve třídě Zvídálků od 14,45 do 15,30 hodin.