Folklórní kroužek

Datum: 13. 1. 2021

Ve třídě Zvídálků od 14,45 do 15,30 hodin.