Folklórní kroužek

Datum: 20. 10. 2021

Ve třídě Zvídálků od 14,45 do 15,30 hodin.